KHO korjasi liian pienenä suoritetun alv:n jälkiverotuksen laskutapaa

22.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO 2013:47: Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Veron laskentatapa – Jälkiverotus

A Oy oli suorittanut arvonlisäveroa 17 prosentin verokannan mukaan
myynnistä, josta veroa olisi tullut suorittaa 22 prosentin verokannan
mukaan. Jälkiverotukset oli toimitettu siten, että A Oy:n kirjanpidon
mukaisista verottomista myyntihinnoista oli laskettu 22 prosentin
verokannan mukainen vero. A Oy:lle oli maksuunpantu näin saadun veron ja
suoritetun 17 prosentin verokannan mukaisen veron erotus.

Jälkiverotuksissa käytetty laskentatapa, jossa A Oy:n alun perin
ilmoittama myyntihinta ilman veroa eli veron peruste säilyi ennallaan ja
sille laskettiin korkeamman verokannan mukainen vero, johti siihen,
että veroton myyntihinta ja vero yhteensä olivat enemmän kuin A Oy:n
tosiasiallisesti saama myyntihinta. Jälkiveron määrä olisi tullut laskea
siten, että A Oy:n tosiasiallisesti saaman myyntihinnan oli katsottava
sisältävän oikean verokannan mukaisen veron, jolloin jälkiveron määräksi
muodostui näin lasketun veron ja A Oy:n suorittaman veron erotus. A
Oy:n valitus hyväksyttiin ja asia palautettiin Verohallinnolle uudelleen
käsiteltäväksi. Äänestys 4-1.

KHO:2013:47

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments