Käräjäoikeuden ratkaisua ei voi muuttaa jos tarvittavaa jatkäsittelylupaa ei myönnetä.

4.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:14
Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa

Hovioikeus oli jatkokäsittelylupahakemuksen hylätessään oikaissut
päätöksessään käräjäoikeuden tuomion perusteluja ja lausunut, ettei
oikaisu vaikuttanut asiassa tehtäviin johtopäätöksiin ainakaan
valittajalle epäedullisella tavalla. Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös
ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva
ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa
jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Hovioikeus oli
siten menetellyt virheellisesti muuttaessaan käräjäoikeuden tuomion
perusteluja jatkokäsittelylupaa myöntämättä.

KKO:2013:14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments