Isoäidin perustamasta trustista saatu varallisuus verotettiin lahjana vasta kun varat tulivat trustista edunsaajan käyttöön

27.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2013:51
Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti – Trustista saadut varat

A:n isoäiti oli perustanut trustin vuonna 1955 Amerikan
yhdysvalloissa. Isoäidin kuoltua trustista oli tullut peruuttamaton.
Trusti oli jaettu ensi vaiheessa kuuteen osaan isoäidin kuudelle
lapselle trustin sääntöjen mukaan. A:n isä lapsineen oli ollut
edunsaajana yhdessä näistä trusteista. A:n isän kuoltua vuonna 1988
hänen osuutensa oli jaettu edelleen kolmeen osaan hänen lapsilleen,
joista A oli yksi. Nyt kysymyksessä oleva trusti oli alkuperäisestä
trustista muodostunut osa, jossa mahdollisina edunsaajina olivat A
puolisoineen ja lapsineen. Trustin edunvalvoja (trustee) voi harkintansa
mukaan jakaa trustissa olevia varoja edunsaajille näiden tekemästä
hakemuksesta trustin sääntöjen asettamissa puitteissa.

Trustin edunvalvojan trustin varallisuutta koskevan määräys- ja
harkintavallan johdosta edunsaaja A ei ollut voinut käyttää omistajalle
Suomen oikeuden mukaan kuuluvia oikeuksia ja saada trustin varallisuutta
määräys- ja hallintavaltaansa jo isänsä kuollessa vuonna 1988.
Edunvalvojan määräys- ja harkintavallasta johtuen A:n voitiin katsoa
saavuttaneen omistajan aseman ja lahjaverovelvollisuuden alkavan
perintö- ja lahjaverolain 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla vasta, kun
varojen luovutus trustista A:lle oli tosiasiallisesti tapahtunut ja hän
oli saanut varallisuuden haltuunsa ja määräysvaltaansa. Ennakkoratkaisu.
Äänestys 3-1-1.

KHO:2013:51

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments