Euroopan komissio: Matkustajien oikeudet: linja-autoliikenteen matkustajien suoja paranee EU:ssa

4.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

1.3.2013 ryhdyttiin soveltamaan matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä annettua asetusta (EU) N:o 181/2011, jossa säädetään linja-autoliikenteen matkustajien uusista oikeuksista EU:ssa.

Asetuksessa  (EU) N:o 181/2011säädetään matkustajien perusoikeuksista
ja asetetaan linja-autoyrityksille ja terminaalien pitäjille useita
velvoitteita, jotka koskevat niiden vastuuta matkustajia kohtaan. Joka
vuosi noin 70 miljoonaa henkilöä matkustaa linja-autolla EU:ssa.

Linja-autoliikenteen
matkustajien oikeuksista annetussa asetuksessa vahvistetaan
samankaltaiset oikeudet kuin lento-, juna- ja laivaliikenteessä.
Näitä uusia oikeuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • Oikeus siihen, ettei ketään syrjitä kansallisuuden perusteella hinnoissa ja muissa sopimusehdoissa.

 • Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeus syrjimättömään kohteluun.
  Erityisesti maksuton apu nimetyissä linja-autoterminaaleissa ja
  linja-autoissa sekä lisäksi rahallinen korvaus liikkumisen apuvälineen
  katoamisesta tai vaurioitumisesta.

 • Kaikille matkustajille on
  annettava riittävästi helposti saatavilla olevia tietoja ennen matkaa ja
  matkan aikana, ja matkustajien oikeuksista on annettava yleistietoa
  linja-autoterminaaleissa ja internetissä.

 • Koko lipun hinnan palautus tai
  uudelleenreititys ylivaraustilanteessa, lähdön peruuntuessa tai lähdön
  myöhästyessä yli kaksi tuntia arvioidusta lähtöajasta (ainoastaan jos
  matkan pituus on yli 250 kilometriä).

 • Korvaus, joka on 50 prosenttia
  matkalipun hinnasta, sen lisäksi, että koko lipun hinta palautetaan,
  ylivaraustilanteessa, lähdön peruuntuessa tai lähdön myöhästyessä yli
  kaksi tuntia arvioidusta lähtöajasta, jos linja-autoyritys ei ole
  tarjonnut matkustajalle joko lipun hinnan palautusta tai
  uudelleenreititystä (ainoastaan jos matkan pituus on yli 250
  kilometriä).

 • Riittävä apu (välipalat, ateriat,
  virvokkeet ja tarvittaessa majoitus), jos lähtö peruuntuu tai viivästyy
  yli 90 minuuttia, kun matkan on tarkoitus kestää yli kolme tuntia
  (ainoastaan jos matkan pituus on yli 250 kilometriä).

 • Korvaus
  liikenneonnettomuudesta aiheutuvissa kuolemantapauksissa,
  henkilövahingoissa ja matkatavaroiden katoamis- tai
  vahingoittumistapauksissa.

 • Linja-autoyritysten on perustettava valitustenkäsittelymenettely, jota kaikki matkustajat voivat käyttää.

 • Jokaisessa EU-maassa on oltava
  riippumaton kansallinen elin, joka valvoo asetuksen soveltamista ja
  määrää tarvittaessa seuraamuksia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments