Euroopan komissio: Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä, joilla lujitetaan lentomatkustajien oikeuksia

13.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jolla varmistetaan lentomatkustajien uudet ja paremmat oikeudet tiedonsaantiin, huolenpitoon ja uudelleenreititykseen, jos he joutuvat jäämään lentoasemalle

Samaan aikaan valitusmenettelyjä ja valvontatoimenpiteitä parannetaan, jotta matkustajat voivat oikeasti käyttää oikeuksiaan.


 


Lentomatkustajien oikeuksia koskevalla ehdotuksella selkiytetään oikeudellisia epäselvyyksiä ja otetaan tarpeen mukaan käyttöön uusia oikeuksia, ks. koko luettelo taustatiedotteessa MEMO/13/203


 


Komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin mukaan on erittäin tärkeää, etteivät matkustajien oikeudet ole olemassa vain paperilla. ”Meidän kaikkien on voitava luottaa näihin oikeuksiin, kun ne ovat eniten tarpeen, eli kun asiat menevät pieleen. Tiedämme, että lennolta jääneille matkustajille on tärkeintä vain päästä kotiin. Painopisteemme on siten tiedotuksessa, huolenpidossa ja tehokkaassa uudelleenreitityksessä. Tavoitteena on saada matkustajat perille mahdollisimman nopeasti ja antaa samalla lentoyhtiöille aikaa ratkaista ongelmat”, komissaari totesi.


 


Ehdotuksessa matkustajien oikeudet saatetaan ajan tasalle neljällä keskeisellä alalla:


 


1. Oikeudellisten epäselvyyksien selkiyttäminen: oikeus saada tietoa myöhässä olevista tai perutuista lennoista; poikkeukselliset olosuhteet; oikeudet, jos lähtö viivästyy pitkään tai matkustajat joutuvat odottamaan lentokoneessa kenttäalueella; valmiussuunnitelmat; oikeus uudelleenreititykseen ja jatkolennoille.


 


2. Uudet oikeudet: lentoaikataulun muuttuminen; nimien oikeinkirjoitusvirheet; matkatavaroiden käsittelyvirheisiin liittyvät uudet oikeudet sekä käsimatkatavaroihin ja ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin liittyvät avoimuusvaatimukset.


 


3. Täytäntöönpanon valvonta, valitusmenettelyt ja seuraamukset: lentoyhtiöiden tiukempi valvonta kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten toimesta (seuranta ja yhteiset tutkinnat); valitusten käsittely ja matkustajien oikeuksien paneminen täytäntöön (lentoyhtiöiden on muun muassa vastattava valituksiin kahden kuukauden kuluessa); maksukyvyttömyys.


 


4. Taloudellisten rasitteiden kohtuuttomuus: rajoitukset sille, kuinka paljon apua on tarjottava; alueelliseen lentoliikenteeseen liittyvät rajoitukset; taloudellisen rasitteen jakaminen.


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments