Euroopan komissio: EU:sta houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille opiskelijoille ja tutkijoille

26.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on 25.3tehnyt ehdotuksen, jolla helpotetaan EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja eräiden muiden ryhmien maahantuloa ja yli kolme kuukautta kestävää oleskelua EU:ssa ja tehdään siitä houkuttelevampaa

Uudessa lainsäädännössä asetetaan
kansallisille viranomaisille selvemmät aikarajat, joiden kuluessa niiden
on käsiteltävä hakemukset. Lisäksi mahdollisuuksia päästä oleskelun
aikana työmarkkinoille lisätään ja helpotetaan liikkumista EU:n sisällä.
Voimassa olevan lainsäädännön
täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot
eivät ole pystyneet kaikilta osin poistamaan ongelmia, joita hakijat
kohtaavat, kun he haluavat tulla EU:hun opiskelijoina tai tutkijoina.
Komissio ehdottaakin selvempiä, johdonmukaisempia ja läpinäkyvämpiä
sääntöjä koko EU:hun. Voimassa olevia direktiivejä, joista toinen koskee
opiskelijoita ja toinen tutkijoita, muutetaan, ja ne korvataan yhdellä
direktiivillä, jolla parannetaan seuraavia:

 • Menettelylliset takeet.
  Jäsenvaltioiden viranomaisille asetetaan 60 päivän määräaika, jonka
  kuluessa niiden on päätettävä viisumihakemuksesta tai oleskeluluvasta.
  Hakemisesta tulee näin suoraviivaisempaa ja läpinäkyvämpää.

 • Liikkuminen ja tietojen ja taitojen siirtyminen EU:n sisällä.
  Yksinkertaisemmat ja joustavammat säännöt lisäävät tutkijoiden,
  opiskelijoiden ja palkallisten harjoittelijoiden mahdollisuuksia liikkua
  EU:n sisällä, mikä on erityisen tärkeään yhteisissä ohjelmissa mukana
  oleville opiskelijoille ja tutkijoille. Myös tutkijoiden
  perheenjäsenille myönnetään tiettyjä oikeuksia liikkumiseen.

 • Pääsy työmarkkinoille.
  Opiskelijoille annetaan oikeus työskennellä opiskeluaikanaan niin, että
  enimmäistyöaika on vähintään 20 tuntia viikossa, jotta he voivat
  huolehtia toimeentulonsa riittävyydestä ja osallistua talouden
  toimintaan. Saatuaan opintonsa/tutkimuksensa päätökseen tutkijat ja
  opiskelijat saavat tietyin ehdoin jäädä EU:n alueelle 12 kuukaudeksi
  etsimään työtä tai perustamaan yrityksen. Tämä ei tarkoita automaattista
  oikeutta työhön, sillä työluvan myöntäminen on edelleen jäsenvaltion
  vastuulla.

 • Tiettyjen EU:n ulkopuolelta tulevien uusien ryhmien suojelu. Näitä ovat au pairit, vaihto-oppilaat ja palkalliset harjoittelijat, joita voimassa oleva EU:n lainsäädäntö ei koske.

Seuraavat vaiheet

Uudelleenlaaditussa muodossa
esitetty direktiiviehdotus menee nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston
käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Komissio toivoo, että uudet säännöt
voisivat tulla voimaan vuodesta 2016.

Kokonaistilanne


Vuonna 2011 EU:n ulkopuolelta tuli
noin 220 000 opiskelijaa, vaihto-oppilasta, palkatonta harjoittelijaa
ja vapaaehtoistyöntekijää.
Suurimman ryhmän muodostivat opiskelijat. Maat, joihin opiskelijoita
tuli vuonna 2011 eniten, olivat Ranska (64 794), Espanja (35 037),
Italia (30 260), Saksa (27 568) ja Alankomaat (10 701).

Samana vuonna niihin 24 jäsenvaltioon,
joista tietoja on saatavilla, tuli EU:n ulkopuolelta noin 7 000
tutkijaa, eniten Ranskaan (2 075), Alankomaihin (1 616), Ruotsiin (817),
Suomeen (510) ja Espanjaan (447)2.

Komission käynnistämä Euroopan
muuttoliikeverkosto (EMV) on julkaissut  tutkimuksen kansainvälisten
opiskelijoiden maahanmuutosta EU:hun (Study on Immigration of International Students to the EU).
Se tarjoaa analyyttisen selvityksen ja tilastotietoa jäsenvaltioiden
maahanmuutto- ja liikkuvuuspolitiikasta ja niiden kansallisista
strategioista, joilla kansainvälisiä opiskelijoita houkutellaan Eurooppaan.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments