Eu:n tuomioistuin: Oikeudenkäyntitilastot 2012: edellisvuosien tulosten vakiintuminen

7.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeudenkäyntien keston merkittävä lyheneminen unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa jatkui

Unionin
tuomioistuimen vuoden 2012 oikeudenkäyntitilastoja leimaa yleisesti
tuottavuuden korkea taso ja tehokkuuden huomattava lisääntyminen
oikeudenkäyntien keston osalta. Kolmessa tuomioistuimessa vireille
saatettujen asioiden kokonaismäärässä (1 427 vuonna 2012 ja 1 569 vuonna
2011) voidaan lisäksi havaita hienoinen väheneminen, joka saattaa
kuitenkin olla luonteeltaan pikemminkin suhdanteisiin liittyvää, kun
otetaan huomioon asiamäärien kehitys viiden viimeisen vuoden aikana
.

Unionin tuomioistuin

Vuonna 2012 unionin
tuomioistuin ratkaisi 595 asiaa, ja sen käsiteltäväksi saatettiin 632
uutta asiaa. Käsiteltäväksi saatettuja asioita oli edelleen erittäin
paljon ja vuoden aikana käsiteltäväksi saatettujen asioiden määrä oli
unionin tuomioistuimen historian toiseksi suurin. Noin 8 prosentin
vähennys verrattuna vuoteen 2011 (688 saapunutta asiaa) selittyy
pääasiallisesti unionin yleisen tuomioistuimen tuomioista tehtyjen
valitusten määrän hienoisella vähenemisellä edellisvuoteen nähden.
Saapuneiden ennakkoratkaisupyyntöjen määrä oli vuonna 2012 toiseksi
suurin koko unionin tuomioistuimen historiassa.

Tilastotiedot oikeudenkäyntien
kestosta ovat hyvin myönteisiä. Tarkemmin voidaan todeta, että
ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyaika oli keskimäärin 15,7 kuukautta.

Niinpä ennakkoratkaisupyyntöjen keskimääräinen käsittelyaika oli historian lyhyin.


Suorien kanteiden ja valitusten keskimääräiset käsittelyajat olivat 19,7 ja 15,3 kuukautta.

Unionin yleinen tuomioistuin


Unionin yleinen
tuomioistuin voi olla tyytyväinen siitä, että se onnistui
vakiinnuttamaan vuonna 2011 koetun määrällisen hyppäyksen. Vuonna 2012
ratkaistiin 688 asiaa (vuoden 2011 tuloksen jälkeen toiseksi paras tulos
tuomioistuimen perustamisesta asti).
Lainkäyttötoiminnan
tuottavuuden kohoaminen uudelle tasolle useiden viime vuosien aikana
toteutettujen sisäisten uudistusten, joilla on voitu parantaa
tehokkuutta, ansiosta mahdollisti vireillä olevien asioiden määrän
historiallisen vähenemisen (71 asiaa eli yli 5 prosenttia vähemmän),
mihin myötävaikutti vireille saatettujen asioiden väheneminen 617 asiaan
kyseisenä vuonna (eli lähes 15 prosenttia vähemmän). Myös
oikeudenkäyntien kesto lyheni huomattavasti, ja keskimääräinen
käsittelyaika oli 24,8 kuukautta, joka on 1,9 kuukautta vähemmän kuin
vuonna 2011.

Virkamiestuomioistuin

Muista tuomioistuimista
poiketen virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot osoittavat
vuonna 2012 vireille saapuneiden asioiden määrän (178) lisääntyneen
edellisvuoteen (159) nähden. Määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2008
lähtien.

Ratkaistujen
asioiden määrä (121) oli puolestaan selvästi pienempi kuin
edellisvuonna (166), joka oli virkamiestuomioistuimen paras määrällinen
tulos sen perustamisesta asti. Väheneminen selittyy
virkamiestuomioistuimen kokoonpanon muuttumisella vuoden 2011 lopulla.
Vastikään nimitetyt tuomarit voivat saavuttaa työssään täysimääräisen
tuottavuuden vasta usean kuukauden työskentelyn jälkeen johtuen
kanteiden tutkimisen ja ratkaisemisen edellyttämästä ajasta.


Oikeudenkäyntien keskimääräinen kesto kuitenkin pidentyi vain hieman (14,8 kuukautta vuonna 2012 ja 14,2 kuukautta vuonna 2011).

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments