EU:n tuomioistuimen tuomio: Televisioyhtiöt voivat kieltää ohjelmiensa edelleenlähettämisen internetin kautta

11.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2001/29/EY – 3 artiklan 1 kohta – Tilanne, jossa kolmas välittää internetissä kaupallisen televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähetyksiä – ”Live streaming” (suoratoisto) – Yleisölle välittäminen

High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on tekemä ennakkoratkaisupyyntö
koskee tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 3
artiklan 1 kohdan tulkintaa.


Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä ITV
Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4
Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd ja
ITV Studios Ltd ja toisaalta TVCatchup Ltd (jäljempänä TVC) ja joka
koskee sitä, että TVC välittää internetissä ja lähes reaaliaikaisesti
pääasian kantajien televisiolähetyksiä.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tekijänoikeuden
ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta
tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yleisölle
välittämisen käsitettä on tulkittava siten, että se kattaa
maanpäälliseen televisiolähetykseen sisältyvien teosten edelleen
lähettämisen

–        jonka muu yhteisö kuin alkuperäinen lähetystoiminnan harjoittaja suorittaa

–        kyseisen
yhteisön tilaajien, jotka voivat vastaanottaa edelleenlähetyksen                      

muodostamalla yhteyden tämän palvelimeen, käyttöön asetetun internetissä
tapahtuvan suoratoiston välityksellä

–        vaikka
tilaajat ovat kyseisen maanpäällisen televisiolähetyksen peittoalueella
ja voivat vastaanottaa sen laillisesti televisiovastaanottimeen.

2)      Ensimmäiseen
kysymykseen annettavaan vastaukseen ei vaikuta se, että pääasiassa
kyseessä olevan kaltainen edelleen lähettäminen rahoitetaan mainonnalla
ja sillä näin ollen tavoitellaan voittoa.

3)      Ensimmäiseen
kysymykseen annettavaan vastaukseen ei vaikuta se, että pääasiassa
kyseessä olevan kaltaisesta edelleen lähettämisestä vastaa yhteisö, joka
kilpailee suoraan alkuperäisen lähetystoiminnan harjoittajan kanssa.

Linkki asiaan C-607/11

Tiedote n:o 25/2013

: 7 päivänä maaliskuuta 2013

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-607/11

ITV Broadcasting

Lainsäädännön lähentäminen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments