Eduskunta: Lakivaliokunta puoltaa hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta

11.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan lakivaliokunta antoi perjantaina 8. maaliskuuta asiasta mietinnön (LaVM 2/2013).Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakennetta uudistetaan. Hovi-oikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella, samalla tuomiopiirit laajenevat merkittävästi.


Uudistuksen jälkeen hovioikeuksia on viisi ja hallinto-oikeuksia kuusi. Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Kuopioon. Myös Kouvolan hallinto-oikeus ja Kuopion hallinto-oikeus yhdistetään ja sijoitetaan Kuopioon. Lisäksi Oulun hallinto-oikeus ja Rovaniemen hallinto-oikeus yhdistetään ja uusi tuomioistuin sijoitetaan Ouluun.


 


Rakenneuudistuksen myötä Ouluun sijoittuvan hallinto-oikeuden tuomiopiiri laajenee maantieteellisesti merkittävästi. Siksi valiokunta ehdottaa, että hallinto-oikeus nimetään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudeksi. Vastaavasta syystä valiokunta ehdottaa, että Kuopioon sijoittuvan hallinto-oikeuden nimi on Itä-Suomen hallinto-oikeus. Sen sijaan valiokunta ei pidä tarpeellisena muuttaa yhdistyvän hovioikeuden nimeä, koska Itä-Suomen hovioikeus kuvaa nimenä hyvin myös rakenneuudistuksen jälkeistä hovioikeutta ja sen tuomiopiiriä.


 


Lisätietoa  »

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments