Avoliitto toisella paikkakunnalla samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa oli pätevä syy irtisanoutumiselle työstä eikä siitä seurannut karensssia työttömyysetuihin.

4.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Työttömyysturva – Työstä eroaminen – Pätevä syy – Sukupuolinen suuntautuminen – Yhdenvertaisuus – Ihmisoikeussopimus

Työttömyysturvalaissa avoliitto on määritelty miehen ja naisen väliseksi
suhteeksi. Asiassa oli kysymys siitä, voidaanko samaa sukupuolta
olevien henkilöiden aloittamaa yhteiselämää arvioida toisin kuin
avoliiton aloittamista silloin, kun sovelletaan työttömyysturvalain 2
luvun 9 §:n työstä eroamista koskevaa säännöstä. Arvioitaessa riittävää
syytä rajoittaa oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun otettiin erityisesti
huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

VakO 1038:2011

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments