Apulaisoikeusasiamies: Poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan

20.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työnjako ja lainsäädäntö kaipaavat selkeyttä

Poliisin tulee panostaa viime vuosina kasvaneen yksityisen turvallisuusalan valvontaan, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Myös alan lainsäädäntöä ja työnjakoa poliisin ja yksityisten toimijoiden välillä on selkeytettävä.
Poliisihallituksessa
laaditun muistion mukaan kauppakeskuksiin oli rakennettu 1990-luvun
lopulta lähtien noin 100 kiinniotto- ja säilössäpitotilaa. Muistion
mukaan asiaan liittyy sekä käytännöllisiä että oikeudellisia ongelmia.
Pajuoja
tutki omana aloitteenaan, miten poliisi on suhtautunut näihin ongelmiin
ja mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä tilanteen parantamiseksi.
Vartijoilla
ja järjestyksenvalvojilla on lain mukaan kiinniotto-oikeus, mutta ei
säilössäpito-oikeutta. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava
poliisille. Ongelmia aiheutuu erityisesti silloin, kun poliisin tulo
kestää ja kiinniotettu on aggressiivinen.
Laittomia säilössäpitoja ei tullut ilmi
Poliisille
oli ilmoitettu hieman yli sadasta säilössäpitotilasta. Sensijaan
poliisilla ei ollut todennettua tietoa säilössäpidoista ainakaan viime
vuosilta. Epäselvät tapaukset olivat päättyneet viimeistään
syyttämättäjättämiseen.
Poliisihallitus katsoi
lausunnossaan, että joka tapauksessa yksityisen turvallisuusalan
toimijoiden valvontaa ja koulutusta on terävöitettävä. Näin onkin tehty
asian selvittelyn alettua.
Lainsäädännön selkeyttäminen tarpeen
Pajuoja
katsoo, että alan säännökset eivät ole riittävän selvät ja
viranomaisetkin esittivät erilaisia näkemyksiä tilanteesta. Lisäksi
kansalaisten tulisi voida tietää yksityisen turvallisuusalan
toimivaltuudet.
Yksityistä turvallisuusalaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytetään parhaillaan.
Siinä
yhteydessä läpikäymistä kaipaa esimerkiksi työnjako poliisin ja
yksityisten toimijoiden välillä – perustuslain vaatimukset huomioon
ottaen. Myös selvä rajanveto säilössäpitoon on tarpeen, katsoo Pajuoja.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments