Ruotsin KKO:n ratkaisu hovioikeuden tutkimisvallasta rikosasian valituksen kohteen osalta

22.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) katsoi päätöksessään, että syyttäjän vaadittua rangaistuksen ankaroittamista todeten, että kyseessä ei ole ollut käräjäoikeudessa katsottu hätävarjelutilanne, oli hovioikeudella oikeus tuomita vastaaja myös siltä osin, kun käräjäoikeus oli teonkuvauksesta osan hylännyt.

HD:n resiitti kuuluu seuraavasti:

I en dom om misshandel fann tingsrätten att den tilltalade hade
tillfogat målsäganden enbart en av flera skador som togs upp i
gärningsbeskrivningen. Vid sin påföljdsbestämning beaktade tingsrätten
att den tilltalade hade handlat i nödvärn. Åklagaren överklagade domen
och yrkade att påföljden skulle skärpas. Som grund för yrkandet anförde
åklagaren att det inte hade förelegat någon nödvärnssituation. Senare under handläggningen förklarade åklagaren att han vidhöll hela
gärningspåståendet. Bestämmelserna i 51 kap. 23 a § rättegångsbalken har
ansetts inte hindra att hovrätten prövar skuldfrågan i hela dess vidd.
Hovrätten har därmed kunnat pröva också sådana delar av gärningen som
tingsrätten hade funnit inte vara bevisade.

Koko päätös löytyy täältä: Ö 3944-11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments