Potilasvahinkolautakunnan täysistuntoratkaisuista ei saanut kopiota

18.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2013:28
Asiakirjajulkisuus – Potilasvahinkolautakunta – Täysistunnossa annettujen ratkaisusuositusten julkisuus – Viranomaisen valitusoikeus – Julkisuuslain soveltaminen – Terveydentilaa koskevat tiedot

Lakiasiaintoimisto oli pyytänyt potilasvahinkolautakunnalta saada
tiedoksi sen kaikki täysistuntoratkaisut syyskuun 2007 ja kesäkuun 2009
väliseltä ajalta.

Potilasvahinkolautakunnan toimintaan ja sen täysistunnon antamiin
ratkaisusuosituksiin oli sovellettava viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki). Täysistuntoratkaisut
sisälsivät yksittäisen henkilön terveydentilaa, tämän saamaa hoitoa ja
hoitotuloksia koskevia tietoja, jotka perustuivat
potilasvahinkolautakunnan terveydenhuollon toimintayksiköiltä sille
laissa säädetyn tietojensaantioikeuden nojalla saamiin
potilasasiakirjoihin ja muuhun selvitykseen.

Selosteet sisälsivät sellaisia yksittäisiin henkilöihin
yhdistettävissä olevia terveydentilaa koskevia tietoja, ettei tietojen
antaminen asiakirjoista henkilöiden nimet peittämällä ollut mahdollista
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa säädettyä
salassapitovelvollisuutta rikkomatta. Tiedon antaminen niin, että
terveydentilaa koskevat tiedot peitettiin, ei taas ollut mahdollista
siksi, etteivät asiakirjat olleet osittaisen peittämisen jälkeen
ymmärrettävissä eivätkä myöskään enää vastanneet tietopyyntöön. Äänestys
4-1.

KHO:2013:28

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments