Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen "Henkirikoskatsaus 2013" on ilmestynyt

19.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkotietojen mukaan poliisin tietoon tuli vuonna 2012 yhteensä 98
tahallista henkirikosta (murha, tappo, surma, lapsensurma, kuolemaan
johtanut pahoinpitely)

 Rikosten määrä oli pienin sitten vuoden 1970.

Rikollisuustaso oli 1,8 uhria 100 000 asukasta kohti. Lapsia surmattiin


kuitenkin poikkeuksellisen paljon, 12. Taustalla olivat perheissä


tapahtuneet moniuhriset rikokset.
Henkirikosten määrä on laskenut tasaisesti 1990-luvun jälkipuoliskolta


alkaen. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikissa läntisissä


teollisuusmaissa ja todennäköisesti taustalla on ollut kansalliset rajat


ylittäviä tekijöitä. Suomessa muutos on tapahtunut lähes yksinomaisesti


keski-ikäisten, 30?49-vuotiaiden, miesten alkoholisidonnaisten


henkirikosten määrässä. Muissa väestöryhmissä rikollisuustason muutokset


ovat olleet vähäisiä. Väestön vanhenemisen vaikutus rikollisuustason


laskuun on Suomessa ollut laskutavasta riippuen 10-25 %


kokonaismuutoksesta.
Rikosten määrän pienenemisestä huolimatta henkirikollisuuden perusrakenne


on pysynyt ennallaan. Rikokset ovat vahvasti päihteiden väärinkäyttöön


liittyviä. Tekijöistä ja uhreista valtaosa on työelämän ulkopuolella


olevia työikäisiä miehiä.
Henkirikoskatsaus ilmestyy kerran vuodessa ja sen tärkein lähde on


Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja


sisäasiainministeriön ylläpitämä Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä.


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments