Oikeusavun ratkaisupyynnön hylkääminen teki tuomarista esteellisen pääasiassa

11.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2012:20
Tuomarin esteellisyys – ennakkoasenne – oikeusavun ratkaisupyyntö

Kysymys käräjätuomarin esteellisyydestä käsitellä rikosasiaa, kun hän
oli aiemmin hylännyt samassa asiassa vastaajan ratkaisupyynnön
oikeusaputoimiston tekemästä oikeusapupäätöksestä

Hovioikeus katsoi, että kun B on ratkaisupyynnössäänkin kiistänyt
syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin eikä asiaa näin ollen ollut voitu
pitää selvitettynä, käräjätuomari A:n oikeusapuasiaa ratkaistessaan
käyttämät perustelut “asian selvitettyyn tilaan nähden” ovat antaneet
ulkopuoliselle aiheen epäillä, että käräjätuomari A olisi oikeusapuasiaa
ratkaistessaan tosiasiallisesti arvioinut rikosasian
oikeudenkäyntiaineistoa ja pitänyt rikosta vastoin B:n kiistämistä
selvitettynä.

HelHO:2012:20

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments