Maahanmuuttovirasto: Oleskelulupaa varten vaadittava toimeentulotaso nousee 1.3.2013

19.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oleskeluluvan saaminen edellyttää, että hakijalla on riittävät varat hänen itsensä ja mahdollisen perheensä elämiseen Suomessa

 Vaadittavalle toimeentulotasolle on määritelty suuntaa antavat euromäärät. Nämä euromäärät nousevat 1.3.2013 alkaen. Uusia euromääriä sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka on pantu vireille 1.3.2013 tai sen jälkeen. Kuukausittaiset euromäärät nousevat enimmillään sadalla eurolla. Päivitetyt euromäärät löytyvät  toimeentuloedellytys-sivulta.

Samalla on porrastettu sitä, kuinka paljon hakijalla tulee olla käytössä rahaa jokaista perheen lasta kohtaan. Aikaisemmin jokaista lasta kohden tuli olla käytettävissä saman verran rahaa. Nyt euromäärä vähenee portaittain, jos perheessä on useampia lapsia.

Käytettävissä olevat varat lasketaan tuloista, jotka hakijalle jäävät käyttöön verotuksen ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksujen jälkeen. Varat voi saada esimerkiksi palkasta, yritystuloista, varallisuudesta tai eläkkeestä.

Tietyt sosiaalietuudet lasketaan osaksi tuloja.

Korotusten pohjana elinkustannukset Suomessa

 

Oleskeluluvan myöntämiseen vaadittavan tulotason määrittelemisessä on käytetty pohjana Suomessa myönnettävän toimeentulotuen perusosan suuruutta. Perusosan suuruutta määritellessä on otettu huomioon se, kuinka suuret elinkustannukset ovat Suomessa.

Määristä voidaan joustaa lapsiperheiden kohdalla

Monilapsisten perheiden kohdalla toimeentulon määrästä voidaan joustaa, jotta vaadittu euromäärä ei nouse kohtuuttoman suureksi.

Tarve joustolle arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Jouston mahdollisuus riippuu esimerkiksi siitä, käyvätkö molemmat vai vain toinen vanhemmista töissä.

 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments