Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus peräkkäisiä perhevapaita koskevassa asiassa

22.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Asiassa on kyse siitä, onko työehtosopimuksen määräys, jonka mukaan äitiysvapaan palkkaa ei makseta työntekijälle, joka jää uudelle äitiysvapaalle suoraan palkattomalta hoitovapaalta, unionin oikeuden vastainen

Ratkaisuehdotuksessa on kyse  työtuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnöstä yhdistetyissä asioissa  C-512/11 ja C-513/11

Suomi on katsonut, että raskaussuojeludirektiivi, tasa-arvodirektiivi
ja vanhempainlomadirektiivi mahdollistavat sellaiset työehtosopimuksen
määräykset tai niiden tulkinnat, joiden mukaan palkattomalta
hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävälle työntekijälle ei makseta
työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen
kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin
tuomioistuinta.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus    

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Direktiivit
92/85/ETY, 2006/54/EY ja 96/34/EY eivät ole esteenä sellaisille
kansallisille työehtosopimuksen määräyksille tai niiden tulkinnalle,
joiden mukaan palkattomalta hoitovapaalta äitiysvapaalle jäävälle
työntekijälle ei makseta työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan
palkkaa, joka on suurempi kuin äitiysvapaan ajalta kansallisen
lainsäädännön mukaan maksettava korvaus.

Linkki ratkaisuehdotukseen C-512/11ja C-513/11

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments