Euroopan oikeusasiamies: Väitetty kieltäytyminen antamasta yksityiskohtaista selvitystä kantelijan kirjallisen kokeen arvostelusta

12.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija, joka on Maltan kansalainen, osallistui EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämään kilpailuun, jossa haettiin maltaa äidinkielenään puhuvia käännösyksikön päälliköitä

Kantelija valitti Euroopan
oikeusasiamiehelle, että EPSO oli arvioinut hänen kirjallisen kokeensa
virheellisesti ja ettei hän ollut saanut siltä yksityiskohtaista
selvitystä kokeessa olleista virheistä.

Lausunnossaan EPSO
huomautti lähettäneensä kantelijalle kirjallisen kokeen jäljennöksen
ilman korjausmerkintöjä sekä valintalautakunnan kokeesta laatiman
arviointilomakkeen. Arviointilomakkeessa mainitaan kriteerit, joiden
perusteella ehdokkaan suoritusta on arvioitu. EPSO selitti tarkemmin
valintalautakunnan noudattamaa menettelyä. Se korosti, että hakijan
pistemäärän ilmoittaminen riittää valintalautakunnan päätöksen
perusteluksi.

Oikeusasiamies piti EPSOn vastausta riittämättömänä,
koska siinä ei selitetty, miksei valintalautakunta ollut eritellyt
kantelijan kustakin kirjallisen kokeen arviointilomakkeessa mainitusta
kriteeristä saamia pistemääriä, vaikka EPSO oli sitoutunut tähän
oikeusasiamiehen oma-aloitteisen tutkinnan OII/5/2005/PB yhteydessä.
Näin ollen oikeusasiamies ehdotti sovintoratkaisuna, että EPSO
toimittaisi kantelijalle erittelyn kunkin arviointilomakkeessa mainitun
kriteerin perusteella annetuista pistemääristä. EPSO kuitenkin hylkäsi
oikeusasiamiehen ehdottaman sovintoratkaisun. Oikeusasiamies katsoi,
ettei EPSO ollut perustellut asianmukaisesti sitä, miksi
arviointilomakkeessa ei eritelty pistemääriä. Hän päätti asian
käsittelyn esittämällä kriittisen huomautuksen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments