Euroopan kuluttajakeskus: Euroopan kuluttajakeskukset auttoivat yli 72 000:ta kuluttajaa vuonna 2012

27.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto sai viime vuonna yli 72 000 yhteydenottoa kuluttajilta. Varsinaisia valituksia oli 32 000, joista 60 % liittyi verkkokauppaan, ja noin 33% liikenteeseen, ennen kaikkea lentomatkustamiseen.

Euroopan
kuluttajakeskusten verkosto toimii 27 EU-maassa sekä Norjassa ja
Islannissa. Sen tehtävänä on antaa opastusta ja asiantuntemusta rajat
ylittävän kaupan kuluttajakysymyksiin sekä tarvittaessa selvittely- ja
sovitteluapua riitatilanteisiin, joita kuluttajalla on toisessa EU:n
jäsenmaassa sijaitsevan elinkeinonharjoittajan kanssa. Euroopan
kuluttajakeskuksen palvelut ovat ilmaisia.


Terveystuotteiden tilaaminen verkossa uusi ongelma-alue

Vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan uutena ongelma-alueena
edellisvuosiin verrattuna on noussut erilaisten ei-lääketieteellisten
terveystuotteiden, esimerkiksi laihdutuspillerien ostaminen verkosta.

Ilmiö on näkynyt myös Suomessa. Suomen Euroopan kuluttajakeskus on
saanut satoja yhteydenottoja tämänkaltaisiin ongelmiin liittyen ja
tiedottanut useampaan kertaan aiheesta, viimeksi helmikuun 2013 alussa.
Ongelmia ovat aiheuttaneet erityisesti Facebook-mainosten perusteella
tehdyt erilaisten laihdutus- ja hampaidenvalkaisutuotteiden
ilmaisnäytetilaukset, jotka ovatkin johtaneet kuluttajan esimerkiksi
kolmen maksullisen jatkotuotepaketin vastaanottajaksi.


Sovintoratkaisu tavoitteena

Vuonna 2012 Euroopan kuluttajakeskusten verkosto onnistui
neuvottelemaan sovintoratkaisun elinkeinoharjoittajan kanssa 45 %:ssa
valitustapauksista. Lisäksi 13 %:ssa valituksista asian käsittelyä
jatkettiin ohjaamalla valitus toisen tahon kuten vaihtoehtoisen
riidanratkaisuelimen, kansallisen valvontaviranomaisen tai
tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Toimintakertomuksesta löytyy lisätietoa Euroopan kuluttajakeskuksen
toiminnasta, tarkempia tilastoja ja maakohtaiset katsaukset sekä
case-esimerkkejä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments