Generic filters
Exact matches only
16.1.2024 Oikeusuutiset

Julkisuuslakia sovelletaan yliopiston ylioppilaskunnan kaikkeen toimintaan – ei vain sen käyttäessä julkista valtaa

KHO:2024:4 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Yliopiston ylioppilaskunta Julkisuuslakia sovellettiin yliopistolain 30 §:n 2 momentin ja julkisuuslain 4 §:n 1 momentin perusteella yliopiston ylioppilaskunnan kaikkeen toimintaan ja asiakirjoihin. Julkisuuslain soveltaminen ei siten rajoittunut pelkästään sanotun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tilanteeseen, jossa ylioppilaskunta julkista tehtävää hoitaessaan käyttää julkista valtaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/julkisuuslakia-sovelletaan-yliopiston-ylioppilaskunnan-kaikkeen-toimintaan-ei-vain-sen-kayttaessa-julkista-valtaa/
6.10.2021 Oikeusuutiset

KHO: Ylioppilaskunnan pakkojäsenys ei ole ilmeisellä tavalla ristiriidassa perustuslain kanssa

KHO:2021:140 Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys – Yliopistolaki – Perustuslaki – Negatiivinen yhdistymisvapaus – Ilmeinen ristiriita Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä koskeva yliopistolain 46 §:n säännös jätettävä soveltamatta sen vuoksi, että sen soveltaminen olisi perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 13 §:n 2 momentissa turvatun yhdistymisvapauden kanssa tilanteessa,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kho-ylioppilaskunnan-pakkojasenys-ei-ole-ilmeisella-tavalla-ristiriidassa-perustuslain-kanssa/
9.11.2020 Oikeusuutiset

Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys ei ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa

Turun HAO 3.11.2020 Yliopistolaki – Ylioppilaskunta – Valituskelpoisuus – Hallintoriita – Pakkojäsenyys – Jäsenmaksu – Perustuslaki – Ilmeinen ristiriita Asiassa oli kysymys siitä, oliko yliopistolain ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä koskevan säännöksen soveltaminen ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa tilanteessa, jossa yliopistossa opiskeleva ylioppilaskuntaan lain nojalla automaattisesti ja pakollisesti kuuluva jäsen A oli ilmoittanut haluavansa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/ylioppilaskunnan-pakkojasenyys-ei-ilmeisessa-ristiriidassa-perustuslain-kanssa/
12.10.2017 Oikeusuutiset

Työtuomioistuimen lausunto päätoimittajan työsuhteen kuulumisesta työehtosopimuksen soveltamisalaan

TT 2017:141: Lausuntoasia Lehdistöalan työehtosopimus Palkkaryhmä Päätoimittaja Työehtosopimuksen soveltuminen Yleissitova työehtosopimus Lausuntoasiassa oli kysymys siitä, oliko ylioppilaslehden päätoimittajan työsuhteeseen tullut soveltaa lehdistöalan yleissitovaa työehtosopimusta. Lisäksi oli kysymys päätoimittajan työehtosopimuksen mukaisesta palkkaryhmästä. Koska ylioppilaskunta ei voi liittyä työehtosopimuksen solmineen työnantajaliiton jäseneksi, työehtosopimus ei olisi voinut tulla sovellettavaksi päätoimittajan työsuhteeseen normaalisitovuuden perusteella.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyotuomioistuimen-lausunto-paatoimittajan-tyosuhteen-kuulumisesta-tyoehtosopimuksen-soveltamisalaan/
17.3.2016 Oikeusuutiset

Ylioppilaskunnan on maksettava lehtensä toimittajalle yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa

KKO:2016:18 Työsopimus – Työehtosopimuksen yleissitovuus Työehtosopimus A oli työskennellyt erään yliopiston ylioppilaskunnan julkaiseman aikakauslehden toimittajana. Työsuhteen aikana ylioppilaskunta ei ollut ollut sidottu mihinkään työehtosopimukseen. A vaati ylioppilaskuntaa vastaan nostamassaan kanteessa lisää palkkaa sekä lomakorvauksia, koska hänelle olisi tullut maksaa hänelle ammatin ja työtehtävien perusteella yleissitovana noudatettavaksi tulevan lehdistöalan työehtosopimuksen mukaista…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ylioppilaskunnan-on-maksettava-lehtensa-toimittajalle-yleissitovan-tyoehtosopimuksen-mukaista-palkkaa/