Generic filters
Exact matches only
10.11.2020 Oikeusuutiset

Vastavalitus voitiin tutkia, vaikka vastavalituksen tehneet olivat tehneet myös varsinaisen valituksen

VaaHO:2020:9 Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Vastavalitus Hovioikeus katsoi, että vastavalitus voitiin tutkia, vaikka vastavalituksen tehneet asianosaiset olivat tehneet myös varsinaisen valituksen.   VaaHO:2020:9

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/vastavalitus-voitiin-tutkia-vaikka-vastavalituksen-tehneet-olivat-tehneet-myos-varsinaisen-valituksen/
20.4.2021 Oikeusuutiset

Syyttäjän valitettua vastaaja ei voinut vastavalituksessa vaatia vahingonkorvausvelvollisuuden kumoamista

KKO:2021:25 Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Vastavalitus A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä vankeusrangaistukseen ja velvoitettu suorittamaan konkurssipesälle vahingonkorvausta. Syyttäjän valitettua hovioikeuteen A teki vastavalituksen, jossa hän vaati, että syyte hylätään ja hänet vapautetaan korvausvelvollisuudesta. Vastavalituksessa esitetty vaatimus vahingonkorvauksen muuttamisesta kohdistui konkurssipesään eikä alkuperäisen valituksen tehneeseen syyttäjään. Vastavalitus jätettiin tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/syyttajan-valitettua-vastaaja-ei-voinut-vastavalituksessa-vaatia-vahingonkorvausvelvollisuuden-kumoamista/
2.2.2018 Oikeusuutiset

Yhden asianomistajan valitus mahdollisti vastavalituksen yhteisestä rangaistuksesta

KKO:2018:6 Muutoksenhaku – Vastavalitus A:n syyksi luettiin käräjäoikeudessa syytekohdissa 1 – 4 törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaksi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen sekä suorittamaan korvauksia asianomistajille. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytekohdassa 5. Syytekohdan 5 asianomistaja valitti hovioikeuteen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/yhden-asianomistajan-valitus-mahdollisti-vastavalituksen-yhteisesta-rangaistuksesta/