Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.3.2020 Oikeusuutiset

Saapuneiden asioiden määrä kasvoi viime vuonna hovioikeuksissa, käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa

Vuon­na 2019 saa­pu­nei­den asioi­den mää­rä kas­voi ho­vioi­keuk­sis­sa, kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa ja hal­lin­to-oi­keuk­sis­sa. Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen, mark­ki­na­oi­keu­teen, työ­tuo­miois­tui­meen ja va­kuu­tusoi­keu­teen saa­pu­nei­den asioi­den mää­rä vä­he­ni edel­li­sen vuo­den ta­sos­ta. Kor­keim­man oi­keu­den ko­ko­nais­asia­mää­rä py­syi edel­li­sen vuo­den ta­sol­la. Tämä sel­vi­ää oi­keus­mi­nis­te­riön jul­kai­sus­ta: Tuo­miois­tuin­ten työ­ti­las­to­ja 2019. Käräjäoikeuksissa keskimääräiset käsittelyajat pitenivät rikosasioissa, kun taas laajoissa riita-asioissa, summaarisissa asioissa ja velkajärjestelyasioissa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/saapuneiden-asioiden-maara-kasvoi-viime-vuonna-hovioikeuksissa-karajaoikeuksissa-ja-hallinto-oikeuksissa/
3.4.2017 Oikeusuutiset

Tuomioistuintilastoja julkaistu

Jatkokäsittelylupa evättiin 54 prosentissa tapauksista, joissa sitä edellytettiin (46 % vuonna 2015). Oikeusministeriön  julkaisussa olevat asiamäärätilastot on tuotettu suoraan tuomioistuinten tietojärjestelmistä sekä osin kyselyjen pohjalta. Julkaisu on laadittu lähinnä hallinnolliseen käyttöön työmäärien seuraamista varten. Mukana on myös muita tilastoja tuomioistuinten toimintaan vaikuttavista seikoista mm. henkilötyövuosista. *** Hovioikeuksiin saapui 8 593…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/tuomioistuintilastoja-julkaistu/
27.9.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus suunnittelee lakkauttavansa tuomioistuintilastot

Tilastokeskus kuulee tiedonkäyttäjiä suunnitteilla olevista tilastojen ja palvelutarjonnan supistuksista ennen lopullisten päätösten tekemistä. Toimintaan käytettävissä olevat resurssit pienenevät vuonna 2015 merkittävästi, ja toimintaa on välttämätöntä supistaa. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta niukkeneviin resursseihin niin, että tiedonkäyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Palautetta suunnitelmista voi antaa joko vastaamalla verkkokyselyyn tai antamalla suoraa palautetta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/tilastokeskus-suunnittelee-lakkauttavansa-tuomioistuintilastot/