Generic filters
Exact matches only
21.9.2023 Oikeusuutiset

EUT: Ne bis in idem koskee myös yrityksille määrättyjä hallinnollisia sanktioita

Judgment of the Court in Case C-27/22 | Volkswagen Group Italia and Volkswagen Aktiengesellschaft The principle ne bis in idem applies to penalties, imposed for unfair commercial practices, that are classified as administrative penalties of a criminal nature That principle precludes criminal proceedings in respect of the same facts from…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/eut-ne-bis-in-idem-koskee-myos-yrityksille-maarattyja-hallinnollisia-sanktioita/
28.7.2023 Oikeusuutiset

Liikennevirhemaksun poistaminen tietojärjestelmästä ei mahdollista syytettä samasta teosta – ne bis in idem

KKO:2023:55 Liikennerikos – Rattijuopumus – Ne bis in idem – Liikennevirhemaksu A oli ajanut mopolla jalkakäytävällä, minkä johdosta poliisi oli määrännyt hänelle liikennevirhemaksun. Sittemmin syyttäjä vaati A:lle saman ajotapahtuman perusteella rangaistusta rattijuopumuksesta. Syyttäjän mukaan liikennevirhemaksu ei estänyt syytteen tutkimista, sillä tieto liikennevirhemaksusta oli poliisin pyynnöstä poistettu asianomaisesta tietojärjestelmästä. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/liikennevirhemaksun-poistaminen-tietojarjestelmasta-ei-mahdollista-syytetta-samasta-teosta-ne-bis-in-idem/
9.3.2019 Oikeusuutiset

Ne bis in idem ei estänyt määräämästä sakkoa ja hyvikemaksua vakuutusyhtiölle kun auto oli liikenteessä vakuutuksen seisonta-aikana

KHO:2019:35 Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus – Vakuutusyhtiölle suoritettava hyvike – Sopimusoikeudellinen maksuseuraamus – Ajoneuvorikkomus – Sakkorangaistus A oli käyttänyt omistamaansa ajoneuvoa liikenteessä vakuutusyhtiölle etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti sinä aikana, jona vakuutussopimus oli sinänsä ollut voimassa, mutta jona ajoneuvo oli ilmoitettu pidettävän poissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ne-bis-in-idem-ei-estanyt-maaraamasta-sakkoa-ja-hyvikemaksua-vakuutusyhtiolle-kun-auto-oli-liikenteessa-vakuutuksen-seisonta-aikana/
21.3.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomioita: Ne bis in idem -periaatetta voidaan rajoittaa suojaamaan EU:n taloudellisia etuja ja rahoitusmarkkinoita

Rajoitukset eivät kuitenkaan saa ylittää sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Italian markkinoiden manipulointia koskeva lainsäädäntö saattaa rikkoa EU: n lainsäädäntöä Linkki asiaan C-537/16 Linkki asiaan C-524/15 Linkki yhdistettyihin asioihin C-596/16 ja C-597/16 Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote tuomioista

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/eun-tuomioistuimen-tuomioita-ne-bis-in-idem-periaatetta-voidaan-rajoittaa-suojaamaan-eun-taloudellisia-etuja-ja-rahoitusmarkkinoita/
18.4.2017 Oikeusuutiset

Vankilan määräämä erilläänpito ja sijoitusmuutos eivät olleet rangaistuksia, jotka estäisivät syytteen – ne bis in idem

HelHO:2017:4 Pahoinpitely Ne bis in idem – turvaamistoimenpiteet – sijoittaminen vankilassa Vankeusvangit A, B ja C olivat epäiltyinä vankilan ulkoilupihalla 17.12.2014 tapahtuneista pahoinpitelyistä. Heitä oli epäillyn pahoinpitelyn jälkeen vankeinhoitoviranomaisen tekemän päätöksen perusteella pidetty erillään muista vangeista 19.12.2014–2.1.2015. Lisäksi heidät oli 2.1.2015 lukien sijoitettu vankilan varmuusosastolle. Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa A:lle, B:lle…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/vankilan-maaraama-erillaanpito-ja-sijoitusmuutos-eivat-olleet-rangaistuksia-jotka-estaisivat-syytteen-ne-bis-in-idem/
28.3.2017 Oikeusuutiset

Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

RHO:2017:1 Ne bis in idem, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä, oikeudenkäynnin kesto, menettämisseuraamus Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta parituksesta ja B:lle avunannosta paritukseen. Syytteen mukaan A oli hankkiakseen taloudellista hyötyä muun muassa järjestänyt huoneistoja korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä varten useilla paikkakunnilla Suomessa. Toiminta oli tuottanut asiakkailta perittynä maksuina rikoshyötyä yhteensä 1 185 975…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/latvialainen-tuomio-kasitti-saman-teon-kuin-paritussyyte-suomessa-ne-bis-in-idem/
15.11.2016 Oikeusuutiset

EIT:n täydellinen linjanmuutos ne bis in idem -kysymyksessä?

Suuri jaosto: Norjalainen käytäntö, jossa verorikoksesta seuraa sekä veronkorotus että veropetossyyte ei loukannut ihmisoikeussopimusta In today’s Grand Chamber judgment1 in the case of A and B v. Norway (applications nos. 24130/11 and 29758/11) the European Court of Human Rights held, by sixteen votes to one, that there had been:no violation…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/eitn-taydellinen-linjanmuutos-ne-bis-in-idem-kysymyksessa/
6.10.2016 Oikeusuutiset

EIT: Ajo-oikeuden peruuttaminen erillisenä sanktiona sen jälkeen, kun ajo-oikeuden haltija oli saanut rangaistuksen ylinopeudesta, ei loukannut ne bis in idem -kieltoa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että vaikka ajo-oikeuden peruuttaminen ylinopeuden vuoksi oli katsottava rikosoikeudelliseksi sanktioksi vaikka päätös siitä tehtiin hallinnollisessa menettelyssä, kyse ei kuitenkaan ollut ne bis in idem -kiellon loukkauksesta, koska rikostuomiolla ja ajo-oikeuden peruuttamista koskevalla päätöksellä oli riittävä faktinen ja ajallinen yhteys toisiinsa. EIT:n lehdistötiedotteesta: In…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/eit-ajo-oikeuden-peruuttaminen-erillisena-sanktiona-sen-jalkeen-kun-ajo-oikeuden-haltija-oli-saanut-rangaistuksen-ylinopeudesta-ei-loukannut-ne-bis-in-idem-kieltoa/
20.6.2016 Oikeusuutiset

KHO: Yhtiölle uhkasakko kiinteistön siivoamiseksi ja toimitusjohtajan sakko ympäristön turmelemisesta – ei ne bis in idem -tilanne

KHO:2016:96 Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli maaliskuussa 2012 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä jätelain nojalla määrännyt yhtiön siivoamaan yhtiön hallitseman kiinteistön ja asettanut määräyksen tehosteeksi 80 000 euron uhkasakon. Yhtiön laiminlyötyä siivoamismääräyksen noudattamisen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli valituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kho-yhtiolle-uhkasakko-kiinteiston-siivoamiseksi-ja-toimitusjohtajan-sakko-ympariston-turmelemisesta-ei-ne-bis-in-idem-tilanne/
3.5.2016 Oikeusuutiset

Passihakemuksen hylkääminen ei ole rangaistus ne bis in idem -kiellon kannalta

KHO: Passiasia – Passin myöntämisen este – Rikostuomio – Ammatin harjoittaminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem Passihakemus oli hylätty passilaissa säädetyillä perusteilla, jotka liittyivät henkilön epäiltyyn rikolliseen menettelyyn. Passihakemuksen hylkääminen ei ollut rangaistusluonteinen seuraamus, eikä kysymys näin ollen ollut kaksoisrangaistavuudesta eikä ne bis in idem -kiellon rikkomisesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/passihakemuksen-hylkaaminen-ei-ole-rangaistus-ne-bis-in-idem-kiellon-kannalta/