Generic filters
Exact matches only
13.10.2022 Oikeusuutiset

Lahjansaajien lahjojen arvoista oli lahjaverotuksessa vähennettävä heidän äideilleen pidätetyn tuotto- ja hallintaoikeuden arvo

Hel­sin­gin HAO : Lahjavero – Hallintaoikeuden pidättäminen määräajaksi – Kapitalisaatiosopimus – Lahjakirjan ehdot – Tuotto kertakorvauksena – Tuoton irtoaminen Asiassa oli kysymys siitä, oliko kapitalisaatiosopimukseen kohdistuva määräaikainen tuotto- ja hallintaoikeus perintö- ja lahjaverolain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoitus, jonka arvo oli vähennettävä lahjansaajan omaisuuden arvosta. Isoäiti K oli 3.9.2019…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lahjansaajien-lahjojen-arvoista-oli-lahjaverotuksessa-vahennettava-heidan-aideilleen-pidatetyn-tuotto-ja-hallintaoikeuden-arvo/
30.3.2022 Oikeusuutiset

Tuloverolain 35 b §:n mukaista eräiden vakuutusten erityistä verotusmenettelyä ei sovelleta kapitalisaatiosopimukseen, jossa B-vakuutus Oy päätti käytettävissä olevasta sijoitusvalikoimasta ja A valitsi sijoituskohteet valittavissa olevien kohteiden puitteissa

KHO:2022:41 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Sijoituskohteista kertyvä tuotto – Eräiden vakuutusten erityinen verotusmenettely – Oikeus tehdä toimeksiantoja vakuutusyhtiön puolesta kolmannen osapuolen kanssa – Vakuutusyhtiön asiamies – Arvopaperinvälittäjä A suunnitteli tekevänsä sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen B-vakuutus Oy:n kanssa. B-vakuutus Oy päätti käytettävissä olevasta sijoitusvalikoimasta, ja A valitsi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/tuloverolain-35-b-%c2%a7n-mukaista-eraiden-vakuutusten-erityista-verotusmenettelya-ei-sovelleta-kapitalisaatiosopimukseen-jossa-b-vakuutus-oy-paatti-kaytettavissa-olevasta-sijoitusvalikoimasta-ja-a/
18.6.2019 Oikeusuutiset

Kapitalisaatiosopimukseen perustuvien oikeuksien luovutukseen sovellettiin luovutusvoittoa ja -tappiota koskevia säännöksiä

KHO:2019:79 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Omaisuuden käsite – Kapitalisaatiosopimus A oli tehnyt sijoituksia henkivakuutusyhtiön tarjoamaan, vakuutusluokista annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuun kapitalisaatiosopimukseen. Kapitalisaatiosopimuksen säästöjen kehitys oli sidottu valittujen sijoitusten markkina-arvoihin. Kapitalisaatiosopimukseen perustuva oikeus oli luovutuskelpoinen, mutta luovutuksen edellytyksenä oli toisena sopimusosapuolena olevan henkivakuutusyhtiön suostumus. A aikoi luovuttaa kapitalisaatiosopimukseen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kapitalisaatiosopimukseen-perustuvien-oikeuksien-luovutukseen-sovellettiin-luovutusvoittoa-ja-tappiota-koskevia-saannoksia/
29.10.2018 Lausunnot

Lausunto osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 70/2018 Lausuntopyyntönne: VM146:00/2018, 1.10.2018 LAUSUNTO OSAKESÄÄSTÖTILIN TULOVEROTUSTA JA ERÄIDEN VAKUUTUSTUOTTEIDEN TULOVEROTUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamisesta koskevaksi lainsäädännöksi. 1. Johdanto Hallituksen esitysluonnoksessa osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamisesta koskevaksi lainsäädännöksi (“HE-luonnos”) ehdotetaan mm.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/lausunto-osakesaastotilin-tuloverotusta-ja-eraiden-vakuutustuotteiden-tuloverotuksen-uudistamista-koskevasta-he-luonnoksesta/
20.12.2017 Oikeusuutiset

KHO:n ennakkopäätös kapitalisaatiosopimuksen arvosta perintöverotuksessa

KHO:2017:195 Perintöverotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus – Perintöverotusarvo – Käypä arvo – Laskennallinen verovelka – Takaisinosto – Pääoma – Tuotto A:n jäämistöomaisuuteen oli muun ohessa kuulunut Henkivakuutusosakeyhtiö B:n myöntämä sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus. A oli elinaikanaan maksanut sopimuksen perusteella vakuutusmaksuja 1 488 323,57 euroa. Sopimuksen mukaisille sijoituksille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/khon-ennakkopaatos-kapitalisaatiosopimuksen-arvosta-perintoverotuksessa/