Generic filters
Exact matches only
26.9.2013 Oikeusuutiset

Eri kuolinpesiltä ostetut kolme määräosaa yhdestä kiinteistöstä katsottiin yhdeksi kaupaksi ja kunnalla oli etuosto-oikeus

KHO:2013:151 Etuosto – Kiinteistön määräosan luovutus – Sama kauppa – Vähimmäispinta-alavaatimus A oli samassa kaupantekotilaisuudessa ostanut kolmella eri kauppakirjalla B:n jakamattomalta kuolinpesältä 1/3, C:n jakamattomalta kuolinpesältä 1/6 ja D:ltä 1/3 eli yhteensä 5/6 tilasta, jonka pinta-ala oli 9 373 neliömetriä. Määräosien kaupat käsittivät siten yhteensä noin 7 811 neliömetrin suuruista…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/eri-kuolinpesilta-ostetut-kolme-maaraosaa-yhdesta-kiinteistosta-katsottiin-yhdeksi-kaupaksi-ja-kunnalla-oli-etuosto-oikeus/
19.9.2023 Oikeusuutiset

KHO: Etuosto-oikeuden käyttö ei ollut kohtuutonta vaikka kuolinpesä oli myynyt kiinteistön pesän osakkaiden yhtiölle perinnönjaon mahdollistamiseksi

KHO:2023:84 Kunnan etuosto-oikeus – Etuosto-oikeuden käyttämisen ilmeinen kohtuuttomuus – Kuolinpesä – Osakeyhtiö – Osakkaiden sukulaisuussuhteet – Perinnönjako Kunnanhallitus oli päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa myyjänä oli jakamaton kuolinpesä ja ostajana osakeyhtiö, jonka kuolinpesän osakkaat rintaperillisineen omistivat. Kuolinpesän ja yhtiön ilmoituksen mukaan kiinteistökauppa oli tehty perinnönjaon mahdollistamiseksi. Asiassa oli kysymys sen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/kho-etuosto-oikeuden-kaytto-ei-ollut-kohtuutonta-vaikka-kuolinpesa-oli-myynyt-kiinteiston-pesan-osakkaiden-yhtiolle-perinnonjaon-mahdollistamiseksi/
30.3.2023 Oikeusuutiset

Valtion etuosto-oikeuden käyttämiselle oli ollut lainmukaiset edellytykset, eikä se ollut ilmeisen kohtuutonta. Valittajalta voitiin salata osa valtion asiassa esittämistä asiakirjoista.

Tu­run HAO: Etuosto –Valtio – Kiinteistön sijainti – Tarkoitussidonnaisuus – Kohtuuttomuus – Asianosaisjulkisuus Asiassa oli kysymys siitä, oliko valtiovarainministeriö voinut käyttää valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (valtion etuostolaki) 1 §:n 1 momentin (469/2019) mukaisesti valtion etuosto-oikeutta maanpuolustuksen sekä alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia Kemiönsaaren kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/valtion-etuosto-oikeuden-kayttamiselle-oli-ollut-lainmukaiset-edellytykset-eika-se-ollut-ilmeisen-kohtuutonta-valittajalta-voitiin-salata-osa-valtion-asiassa-esittamista-asiakirjoista/