Generic filters
Exact matches only
2.3.2020 Oikeusuutiset

Istanbulin sopimus velvoittaa valtiota sopimusosapuolena lainsäädäntötoimiin – sitä ei voida soveltaa rangaistuksen mittaamissäännöksenä

KKO:2020:20 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A:n syyksi oli luettu entiseen puolisoon kohdistunut törkeä pahoinpitely ja muita rikoksia. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siitä, mikä merkitys naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevalla Euroopan neuvoston yleissopimuksella (ns. Istanbulin sopimus) on mitattaessa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/istanbulin-sopimus-velvoittaa-valtiota-sopimusosapuolena-lainsaadantotoimiin-sita-ei-voida-soveltaa-rangaistuksen-mittaamissaannoksena/
26.10.2016 Oikeusuutiset

Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta johti tavallista ankarampaan rangaistukseen pahoinpitelyistä

VaaHO:2016:7 Rangaistuksen määrääminen Istanbulin sopimus Pahoinpitely Perheväkivalta Hovioikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon, että pahoinpitelyt, laittomat uhkaukset ja kotirauhan rikkominen oli kohdistunut silloiseen naisystävään, rikokset oli tehty toistuvasti ja yksi teko oli tehty käyttäen asetta. *** Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (ns. Istanbulin sopimus) on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/istanbulin-sopimus-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta-johti-tavallista-ankarampaan-rangaistukseen-pahoinpitelyista/
11.5.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto päätti EU:n Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisesta

Istanbulin sopimus koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet yleissopimuksen. EU:n liittyminen yleissopimukseen täydentää ja turvaa sopimuksen toteutumista kansallisella ja EU:n tasolla. Päätös allekirjoittamisesta on ensimmäinen askel Eu:n liittymisessä Istanbulin sopimukseen. Virallinen allekirjoittaminen edellyttää myös Euroopan parlamentin suostumusta. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/euroopan-unionin-neuvosto-paatti-eun-istanbulin-yleissopimuksen-allekirjoittamisesta/
13.1.2022 Lausunnot

Lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavutta koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle   Lausuntopyyntönne VN/4063/2021 Suomen Asianajajaliiton lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta (OM:n julkaisuja 2021:29) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta. Asianajajaliitto pitää tärkeänä sitä, että pakkoavioliittoihin liittyvän kriminalisoinnin nykytilasta on tehty selvitys. Arviomuistiossa on käsitelty pakkoavioliittojen rangaistavuuden nykytilaa ja muutosvaihtoehtoja monipuolisesti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavutta-koskevasta-arviomuistiosta/
28.11.2019 Oikeusuutiset

Parisuhdeväkivallan erityispiirteet jäävät vähälle huomiolle Poliisihallituksen ohjeissa

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kehottaa parantamaan ohjeistusta Ohjeissa tulisi ottaa huomioon parisuhdeväkivallan erityispiirteet ja väkivallan uhrin haavoittuva asema. Näin ohjeet vastaisivat myös paremmin Istanbulin sopimuksen vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Poliisihallituksen tulisi harkita, olisiko ohjeistuksen oikeudellista asemaa syytä vahvistaa ja tulisiko osa niistä antaa ohjeiden sijasta määräyksinä. Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan arvioitavaksi Poliisihallituksen antamat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/parisuhdevakivallan-erityispiirteet-jaavat-vahalle-huomiolle-poliisihallituksen-ohjeissa/
14.7.2017 Oikeusuutiset

Siskonsa pahoinpidellyt irakilainen karkotetaan Suomesta

KHO:2017:121 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt Asiassa oli kysymys karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnasta. Valittaja A oli saanut Suomessa tuomion sisarensa pahoinpitelystä. Hän oli rikosasiassa vedonnut kulttuuristaan johtuviin syihin. Asiassa oli käsillä karkottamisperuste. Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinnassa oli vielä otettava yhtäältä huomioon rikoksen laatu ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/siskonsa-pahoinpidellyt-irakilainen-karkotetaan-suomesta/
18.11.2016 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksu käyttöön joulukuun alusta

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Rikoksentekijän maksettavaksi aletaan 1. joulukuuta 2016 lähtien määrätä rikosuhrimaksu, kun laki rikosuhrimaksusta tulee voimaan. Säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin. Maksulla vahvistetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtion rahoitusta. Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/rikosuhrimaksu-kayttoon-joulukuun-alusta/
30.6.2015 Oikeusuutiset

Ihmisoikeusliitto: Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosiraportti julkaistu

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n vuosiraportti peräänkuuluttaa laillisten maahantulokeinojen lisäämistä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille FRA:n mukaan Välimereltä pelastettujen tai pidätettyjen määrä on nelinkertaistunut samalla kun siirtolaisten kohtelu joidenkin jäsenmaiden rajoilla on muuttunut huonommaksi. Raportissaan perusoikeusvirasto nostaa esille myös etnisten vähemmistöjen kohtaaman syrjinnän Euroopassa. Syrjintä näkyy niin työllistymisessä, koulutuksessa kuin asumisessakin.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/ihmisoikeusliitto-euroopan-unionin-perusoikeusviraston-fra-vuosiraportti-julkaistu/
29.4.2015 Oikeusuutiset

OM: EU:n uhridirektiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa EU:n ns. uhridirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivissä säädetään rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista Työryhmän mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää jo pitkälti direktiivin vaatimukset. Täydennyksiä ja täsmennyksiä tarvittaisiin kuitenkin eräiltä osin. Muun muassa esitutkintaviranomaisten ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Esitutkintalakiin lisättäisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-eun-uhridirektiivin-taytantoonpanosta-ehdotus/