Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.12.2019 Oikeusuutiset

EUT: Airbnb on ”tietoyhteiskunnan palvelu”

Unionin tuomioistuimen suuri jaosto katsoo tuomiossaan 19.12.2019, Airbnb Ireland (C-390/18), että välityspalvelua, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sähköisen alustan avulla, korvausta vastaan, mahdollisia vuokralaisia ja lyhytaikaista majoituspalvelua tarjoavia ammattimaisia tai ei-ammattimaisia vuokranantajia ja jonka yhteydessä tarjotaan joitakin tämän välityspalvelun liitännäisiä palveluita, on pidettävä ”tietoyhteiskunnan palveluna”, joka kuuluu direktiivin 2000/311 soveltamisalaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eut-airbnb-on-tietoyhteiskunnan-palvelu/
20.9.2018 Oikeusuutiset

EU:n kuluttajansuojasäännöt: Airbnb sitoutuu noudattamaan Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten vaatimuksia

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten heinäkuisen kehotuksen jälkeen Airbnb on sitoutunut tekemään ehtoihinsa tarpeelliset muutokset ja parantamaan hintojen ilmoittamista Yrityksellä on vuoden 2018 loppuun asti aikaa tehdä muutokset kaikkiin sen verkkosivuilla oleviin EU-kielten versioihin. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-kuluttajansuojasaannot-airbnb-sitoutuu-noudattamaan-euroopan-komission-ja-eun-kuluttajaviranomaisten-vaatimuksia/
15.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n kuluttajansuojasäännöt: Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä noudattamaan sääntöjä

Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä mukauttamaan ehtonsa EU:n kuluttajansuojasääntöihin ja esittämään hintansa avoimesti Airbnb:n nykyinen tapa esittää hinnat ja monet sen ehdoista rikkovat sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä, kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevaa direktiiviä sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa asetusta. Sen vuoksi Euroopan kuluttajaviranomaiset ja komissio ovat vaatineet Airbnb:tä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-komissio-eun-kuluttajansuojasaannot-euroopan-komissio-ja-eun-kuluttajaviranomaiset-vaativat-airbnbta-noudattamaan-saantoja/
7.12.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40) Kaavoitus Esitys on kaavoitusta koskevin osin selkeä. Esitetyt muutokset nykytilaan ovat maltillisia ja tarkoituksenmukaisia. Esityksen tärkeä lähtökohta on liikkumistarpeen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen edistäminen. Esityksen tavoite kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistämisestä erityisesti kaupunkiseuduilla on perusteltu. Kaavoituksen keinoin tulee kuitenkin varmistaa kaavoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/lausunto-hallituksen-esityksesta-uudeksi-kaavoitus-ja-rakentamislaiksi/