Generic filters
Exact matches only
12.7.2019 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO tuomitsi uuden lain perusteella tuottamuksellisesta raiskauksesta

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ruotsin-kko-tuomitsi-uuden-lain-perusteella-tuottamuksellisesta-raiskauksesta/
14.6.2019 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteen, väite toimimisesta unitilassa synnytti epäilyn syyllisyydestä

KKO:2019:55 Seksuaalirikos – Raiskaus – Tahallisuus – Todistelu – Näytön arviointi A:n katsottiin olleen sukupuoliyhteydessä nukkuvan B:n kanssa työntämällä kaksi tai kolme sormea B:n emättimeen. A kertoi toimineensa unitilassa. Kysymys näytön arvioinnista ja siitä, oliko tekoa pidettävä tahallisena. (Ään.) KKO:2019:55

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kko-hylkasi-syytteen-vaite-toimimisesta-unitilassa-synnytti-epailyn-syyllisyydesta/
13.6.2019 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet asianomistajan psykiatrisen hoidon myötä muistamista seksuaalirikoksista

KKO:2019:54 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Näytön arviointi Asianomistaja oli 16-vuotiaana hakeutunut psykiatriseen hoitoon ja alkanut muistaa hyväksikäyttötapahtumia, jotka ajoittuivat hänen 5–11 ikävuosilleen sekä tehnyt sittemmin rikosilmoituksen. Syytteen mukaan vastaaja oli syyllistynyt törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kun hän oli ollut toistuvasti sukupuoliyhteydessä 5–11-vuotiaan asianomistajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kko-hylkasi-syytteet-asianomistajan-psykiatrisessa-hoidon-myota-muistamista-seksuaalirikoksista/
28.12.2018 Oikeusuutiset

Sammuneen raiskauksesta ehdoton vankeusrangaistus ensikertalaiselle

KKO:2018:91 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta Seksuaalirikos – Raiskaus A:n syyksi oli luettu raiskaus sillä perusteella, että hän oli käyttänyt hyväkseen asianomistajan humalatilasta tai väsymyksestä johtunutta tiedotonta tilaa, jonka vuoksi tämä oli ollut kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, ja ollut sukupuolielimellään suojaamattomassa emätinyhdynnässä tämän kanssa. Korkeimman oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/sammuneen-raiskauksesta-ehdoton-vankeusrangaistus-ensikertalaiselle/
31.10.2018 Oikeusuutiset

Nettikeskustelu lapsen kanssa ei ollut edennyt niin pitkälle, että kyse törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä

KKO:2018:70 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Rikoksen yritys – Satunnainen syy A oli käynyt 15-vuotiaan lapsen kanssa internetissä seksuaaliväritteistä keskustelua. Eräissä viesteissä hän oli ehdottanut lapselle tapaamista ja kertonut haluavansa olla tämän kanssa sukupuoliyhteydessä. Lapsi oli kieltäytynyt tapaamisesta, eikä A:lla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/nettikeskustelu-lapsen-kanssa-ei-ollut-edennyt-niin-pitkalle-etta-kyse-torkean-lapsen-seksuaalisen-hyvaksikayton-yrityksesta/
20.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ratkaisua näytön arvioinista seksuaalirikosasioissa

Toisessa syyte hylättiin, toisessa langettava tuomio. KKO:2013:96 Seksuaalirikos – Pakottaminen sukupuoliyhteyteenOikeudenkäyntimenettelyTodistelu – Näytön arviointi Kysymys näytön arvioinnista pakottamista sukupuoliyhteyteen koskevassa rikosasiassa, jossa asianomistaja ja vastaaja olivat antaneet vastakkaiset kertomukset sen suhteen, oliko seksuaalinen kanssakäyminen perustunut pakottamiseen vai ollut vapaaehtoista. KKO:2013:96 KKO:2013:97 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttöOikeudenkäyntimenettelyTodistelu – Näytön arviointi –…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-kaksi-ratkaisua-nayton-arvioinista-seksuaalirikosasioissa/
26.9.2013 Oikeusuutiset

RHO: Raiskaus vai pakottaminen sukupuoliyhteyteen?

RHO:2013:4 Seksuaalirikos – Raiskaus – Pakottaminen sukupuoliyhteyteen Rangaistuksen määrääminen Hovioikeudessa oli kysymys muun muassa raiskauksen ja sukupuoliyhteyteen pakottamisen tunnusmerkistön täyttymisestä sekä rangaistusseuraamuksesta. Hovioikeudessa otettiin vastaan sama näyttö kuin käräjäoikeudessa. Hovioikeus katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että asianomistaja oli sukupuoliyhteyden alkaessa nukkunut ja ollut siten tiedottomassa ja puolustuskyvyttömässä tilassa. Hovioikeus totesi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/rho-raiskaus-vai-pakottaminen-sukupuoliyhteyteen/
16.5.2013 Oikeusuutiset

15-vuotiaana törkeää rikokseen syyllistynyttä ei tuomittu ehdottomaan vankeuteen

KKO:2013:31 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Oheisrangaistus Seksuaalirikos – Raiskaus Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Nuori rikoksentekijä A, joka oli rikokset tehdessään 15-vuotias ja jota ei ollut aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, tuomittiin 12-vuotiaaseen B:hen kohdistuneesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/15-vuotiaana-torkeaa-rikokseen-syyllistynytta-ei-tuomittu-ehdottomaan-vankeuteen/
12.4.2013 Oikeusuutiset

Edellytyksiä rangaistusasteikon alittamiselle ei ollut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa

KKO:2013:26 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistusasteikon lieventäminen 63-vuotiaan miehen syyksi oli luettu lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä se, että hän oli pyytänyt kolmea 12-14-vuotiasta poikaa katselemaan, kun hän oli tyydyttänyt itseään. Teon oli heidän lisäkseen nähnyt 14-vuotias poika. Korkeimman oikeuden tuomiossa lausutuilla perusteilla katsottiin, ettei…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/edellytyksia-rangaistusasteikon-alittamiselle-ei-ollut-lapsen-seksuaalista-hyvaksikayttoa-koskevassa-asiassa/