Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.12.2020 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää asianomistajan vaatiessa viivästysmishyvitystä, vaikka ei ollut oikeudenkäynnissä esittänyt vaatimuksia

KKO:2020:94 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Käräjäoikeus oli hylännyt rikosasian asianomistaja A:n esittämän oikeudenkäynnin viivästymistä koskevan hyvitysvaatimuksen oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, koska A ei ollut esittänyt vastaajaa vastaan mitään vaatimuksia. Hovioikeus ei ollut myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-asianomistajan-vaatiessa-viivastysmishyvitysta-vaikka-ei-ollut-oikeudenkaynnissa-esittanyt-vaatimuksia/
21.10.2020 Oikeusuutiset

Viivästymishyvitystä ei ollut vaadittu ”hyvissä ajoin” ennen asian käsittelyn päättymistä – jätettiin tutkimatta

THO:2020:7 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys – Tutkimatta jättäminen Asiassa on kysymys siitä, onko oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskeva vaatimus saapunut ajoissa. onko 15-30 minuuttia ennen etukäteen ilmoitettua ratkaisun antamisajankohtaa esitetyt oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä koskevat vaatimukset jätettävä myöhään saapuneina tutkimatta? THO:2020:7

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/viivastymishyvitysta-ei-ollut-vaadittu-hyvissa-ajoin-ennen-asian-kasittelyn-paattymista-jatettiin-tutkimatta/
7.1.2020 Oikeusuutiset

Viivästymisen hyvittämisen kannalta asianomistajan esitutkinnassa tekemä ilmoitus korvausvaatimuksesta oli viivästymisarvioinnin alkuhetki

KKO:2020:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys   Arvioitaessa rikosasian yhteydessä esitetyn asianomistajan korvausvaatimuksen käsittelyn viivästymistä oikeudenkäynnin keston katsottiin alkaneen, kun asianomistaja oli esitutkinnassa ilmoittanut esittävänsä vahingonkorvausvaatimuksen. Asian käsittely oli sinänsä kestänyt tavanomaista kauemmin, mutta Korkeimman oikeuden ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein asian käsittely oli lykkääntynyt perustellusta syystä eikä hyvityksen tuomitsemiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/viivastymisen-hyvittamisen-kannalta-asianomistajan-esitutkinnassa-tekema-ilmoitus-korvausvaatimuksesta-oli-viivastymisarvioinnin-alkuhetki/
8.11.2019 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Korkeimman oikeuden asianajajapäivässä 8.11.2019

Herra presidentti, arvoisat Korkeimman oikeuden edustajat, hyvät kollegat Esitän Suomen asianajajakunnan puolesta lämpimät kiitokset siitä, että Korkein oikeus järjestää tämän, jo neljännen asianajajapäivänsä. Erityisen iloinen olen siitä, että päivä järjestetään Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuoden aikana. Parhaat kiitokset presidentti Leppäselle niin tänään kuin aiemmin esitetyistä onnitteluista! Ennätyksellinen osanottajamäärä osoittaa sekä päivän ohjelman kiinnostavuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-korkeimman-oikeuden-asianajajapaivassa-8-11-2019/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 8.6.2012)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
1.3.2019

Sovittelukokemuksia

Sovittelukokemuksia 1 Kiinteistön kauppaan liittyvä sovittelu Ostajat olivat vaatineet myyjältä hinnanalennusta kiinteistökaupan laatuvirheiden johdosta. Vaatimuksiin sisältyi noin 30-kohtainen laatuvirhelista, joka piti sisällään todella pieniäkin virheitä (esim. pistokerasian kansi oli murtunut) sekä isompia kokonaisuuksia. Asiassa järjestettiin 2 sovittelutapaamista. Virhelistassa oli paljon sellaisia virheitä, jotka myyjä pystyi itse korjaamaan/korjauttamaan. Ensimmäisessä sovittelussa virhelistaa…

https://asianajajaliitto.fi/asianajopalvelut/sovittelu-asianajajan-avulla/sovittelukokemuksia/
23.8.2018 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys arvioidaan erikseen kummankin roolin mukaan kun henkilö oli sekä vastaaja että asianomistaja

THO:2018:13 Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys A oli rikosasiassa sekä vastaajana että asianomistajana. A:n vaatimusta hyvityksestä hänen asianomistajana esittämänsä korvausvaatimuksen ratkaisemisen viivästymisestä ei voitu hylätä sillä perusteella, että hänen rangaistustaan oli jo alennettu oikeudenkäynnin viivästymisen perusteella. Oikeudenkäynnin kestona huomioon otetun ajan katsottiin alkaneen korvausvaatimuksen vireilletulosta käräjäoikeudessa. Oikeutta hyvitykseen ei ollut.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/oikeudenkaynnin-viivastymishyvitys-arvioidaan-erikseen-kummankin-roolin-mukaan-kun-henkilo-oli-seka-vastaaja-etta-asianomistaja/
25.7.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus toimielimiä koskevista määräyksistä

Muutoksenhaku – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto – Velvollisuus ratkaista asia kohtuullisessa ajassa – Aineellinen vahinko – Pankkitakauskulut – Syy-yhteys – Aineeton vahinko  1. Minkä tyyppisiä vahinkoja Euroopan unionin on SEUT 340 artiklan nojalla korvattava yksityisille, joiden oikeutta asian ratkaisemiseen kohtuullisessa ajassa Euroopan unionin tuomioistuin on loukannut? Tarkemmin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-toimielimia-koskevista-maarayksista/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
22.3.2018 Oikeusuutiset

Asianomistajalle maksettiin oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä sen perusteella, milloin hän oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa korvausta

I-SHO:2018:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys Rikosasian asianomistaja oli vaatinut valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkoi asianomistajan osalta siitä hetkestä, jona tämä oli esittänyt rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa. I-SHO:2018:2

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/asianomistajalle-maksettiin-oikeudenkaynnin-viivastymishyvitysta-sen-perusteella-milloin-han-oli-esitutkinnassa-ilmoittanut-vaativansa-korvausta/