Generic filters
Exact matches only
4.2.2020 Oikeusuutiset

Kun päärikosta koskeva syyte hylättiin hovioikeudessa purettiin avunantajaa koskenut lainvoimaiseksi jäänyt tuomio

KKO:2020:10 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Rikokseen osallisuus – Avunanto – Syytesidonnaisuus B, joka oli tuomittu käräjäoikeudessa avunannosta törkeään veropetokseen ja veropetokseen, ei hakenut käräjäoikeuden tuomioon muutosta. A, joka oli käräjäoikeudessa tuomittu tekijänä kahdesta törkeästä veropetoksesta, haki muutosta hovioikeudelta. Hovioikeus katsoi, että mahdolliset verotukseen liittyvät laiminlyönnit olivat tapahtuneet…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kun-paarikosta-koskeva-syyte-hylattiin-hovioikeudessa-purettiin-avunantajaa-koskenut-lainvoimaiseksi-jaanyt-tuomio/
29.1.2019 Oikeusuutiset

Avunantajan lainvoimainen tuomio purettiin kun päärikoksen syyte oli valituksen johdosta hylätty

KKO:2019:6 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus – Avunanto A:n ja B:n syytteet törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta oli hovioikeudessa hylätty toteen näyttämättömänä. C, joka oli käräjäoikeudessa tuomittu avunannosta törkeään veropetokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen, ei ollut hakenut muutosta tuomioonsa. C haki rikostuomionsa purkamista sillä perusteella, että päätekijöiden syytteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/avunantajan-lainvoimainen-tuomio-purettiin-kun-paarikoksen-syyte-oli-valituksen-johdosta-hylatty/
15.1.2018 Lausunnot

Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 68/2017   Lausuntopyyntönne: OM 1/481/2016, 9.11.2017 TERRORISMIRIKOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ, OMML 67/2017   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 9.11.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien terrorismidirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2017).   Suomen Asianajajaliitto (Asianajajaliitto) lausuu mietinnön johdosta seuraavan.       1.     Yleistä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-terrorismirikosdirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
7.3.2016 Oikeusuutiset

Puoliso ei ollut avunantajana rikosvastuussa kotona tapahtuneesta kannabiksen kasvatuksesta

VaaHO:2016:2 Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Avunanto Itsekriminointisuoja B:tä syytettiin huumausainerikoksesta yhdessä avopuolisonsa A:n kanssa niin, että syytteen mukaan B oli sallinut A:n harjoittaman hampun viljelyn heidän yhteisesti omistamansa ja B:n asuntonaan käyttämän asuinrakennuksen pihamaalla sekä sallinut hampun säilytyksen muun muassa asuintiloissa. Toissijaisesti B:tä syytettiin avunannosta huumausainerikokseen. Käräjäoikeus luki syyksi avunannon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/puoliso-ei-ollut-avunantajana-rikosvastuussa-kotona-tapahtuneesta-kannabiksen-kasvatuksesta/
5.2.2016 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet kirjanpitorikoksesta

KKO:2016:2 Kirjanpitorikos Rikokseen osallisuus – Avunanto Rakennusalalla toimivan elinkeinonharjoittaja A:n toiminimeä ei ollut hyväksytty ennakkoperintärekisteriin. Elinkeinonharjoittaja B perusti toiminimelleen aputoiminimen, jonka nimissä rakennusalan toimintaa harjoitettiin pääosin A:n työpanokseen perustuen. Kysymys siitä, oliko rakennustoiminta tosiasiassa A:n toimintaa, ja oliko sen perusteella A:n toiminimen kirjanpito siten virheellistä tai harhaanjohtavaa, että A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/kko-hylkasi-syytteet-kirjanpitorikoksesta/
3.10.2015 Oikeusuutiset

Päärikosta koskevan syytteen hylkääminen ei ollut uusi seikka, jonka perusteella avunantajan lainvoimainen tuomio olisi voitu purkaa

KKO:2015:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus – Avunanto B ja C, jotka käräjäoikeudessa oli tuomittu avunannosta törkeään petokseen, eivät olleet hakeneet muutosta tuomioonsa. A, joka oli samassa jutussa päätekijänä tuomittu rangaistukseen törkeästä petoksesta, oli hakenut muutosta. Hovioikeus oli arvioinut esitettyä näyttöä hänen osaltaan toisin kuin käräjäoikeus ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/paarikosta-koskevan-syytteen-hylkaaminen-ei-ollut-uusi-seikka-jonka-perusteella-avunantajan-lainvoimainen-tuomio-olisi-voitu-purkaa/
1.4.2015 Oikeusuutiset

Kiinteistön yhteisomistajan tuomitseminen avunannosta huumekasvatukseen olisi pitänyt arvioida hovioikeudessa jatkokäsittelyluvan jälkeen

KKO:2015:27 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Avunanto Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi avunannon huumausainerikokseen, koska A oli sallinut avopuolisonsa käyttää heidän yhteisesti omistamaansa ja asumaansa kiinteistöä kannabiksen kasvattamiseen. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kiinteiston-yhteisomistajan-tuomitseminen-avunannosta-huumekasvatukseen-olisi-pitanyt-arvioida-hovioikeudessa-jatkokasittelyluvan-jalkeen/
9.3.2015 Oikeusuutiset

Avunantoa veropetokseen ei voitu tutkia kun samasta asiasta oli määrätty veronkorotus

I-SHO:2014:12 Törkeä veropetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Henkilökohtainen verotus Ne bis in idem Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli tahallaan edistänyt B:n tekemää törkeää veropetosta, kun A:n vastuulla oli laadittu A:n omistaman osakeyhtiön nimissä C Oy:lle osoitettuja vääriä ja harhaanjohtavia laskuja yhteensä 56.108,60 euron arvosta laskuttamalla palkkoja alihankintakuluina, mikä oli aiheuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/avunantoa-veropetokseen-ei-voitu-tutkia-kun-samasta-asiasta-oli-maaratty-veronkorotus/
9.4.2014 Oikeusuutiset

Pahoinpitelyyn puuttumatta jätäminen ei ollut sen avunantoa

KKO:2014:22 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Rikokseen osallisuus – Avunanto B ja C olivat A:n asunnossa törkeästi pahoinpidelleet X:ää. Hovioikeuden mukaan A, joka oli ollut paikalla, ei ollut osallistunut tekojen suunnitteluun tai toteuttamiseen eikä ollut etukäteen tiennyt B:n ja C:n aikeista pahoinpidellä X:ää. Hovioikeus katsoi, että A oli syyllistynyt B:n ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/pahoinpitelyyn-puuttumatta-jataminen-ei-ollut-sen-avunantoa/
6.3.2014 Oikeusuutiset

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa: Neuvottelut lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonnasta loppusuoralla EU:ssa

Lähetettyjä työntekijöitä koskevasta täytäntöönpanodirektiivistä on päästy alustavaan sopuun jäsenmaita edustavan EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin välisissä neuvotteluissa 5.3.2014 Direktiivi varmistaa, että lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtoja noudatetaan käytännössä. Direktiivi määrittelee esimerkiksi, millaisissa tilanteissa on kyse työntekijän lähettämisestä toiseen maahan ja miten työntekijän oikeuksia puolustetaan ja valvotaan. Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehdot on jo…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/suomen-pysyva-edustusto-eussa-neuvottelut-lahetettyjen-tyontekijoiden-tyoehtojen-valvonnasta-loppusuoralla-eussa/