Generic filters
Exact matches only
12.5.2022 Oikeusuutiset

Yksityistien tiemaksun maksuunpanoon ei voitu hakea muutosta veroulosottolain 9 §:n mukaisella perustevalituksella

KHO:2022:54 Yksityistie – Tiemaksu – Maksuunpano – Suora ulosottokelpoisuus – Perustevalitus – Hallinto-oikeuden toimivalta Yksityistien tiekunta peri tieosakkaalle A määräämäänsä maksamatonta tiemaksua ulosottoteitse. Käräjäoikeus, jolle A oli valittanut maksuunpanosta, katsoi, että asiassa oli kyse verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (veroulosottolaki) mukaisesta perustevalituksesta, jossa toimivalta kuului hallinto-oikeudelle. Käräjäoikeus jätti tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/yksityistien-tiemaksun-maksuunpanoon-ei-voitu-hakea-muutosta-veroulosottolain-9-%c2%a7n-mukaisella-perustevalituksella/
5.4.2018 Oikeusuutiset

Kun kiinteistötoimituksessa ei ollut perustettu tieoikeutta, kysymyksessä ei ollut ennestään oleva tie

KKO:2018:25 Yksityistie – Ennestään oleva tie Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kun tielle ei ollut aikaisemmin kiinteistötoimituksessa perustettu tieoikeutta, kysymyksessä ei ollut yksityistielain 9 §:n 1 momentin tarkoittama ennestään oleva tie. Tieoikeuden perustamista olisi tullut arvioida yksityistielain 8 §:n mukaisten niin sanottua perustieoikeutta koskevien edellytysten perusteella. Asia palautettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kun-kiinteistotoimituksessa-ei-ollut-perustettu-tieoikeutta-kysymyksessa-ei-ollut-ennestaan-oleva-tie/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Venevalkamaoikeudelle oli edellytykset asemakaava-alueella

KKO:2014:38 Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite – Kulkuyhteys Yksityistie – Tieoikeus – Autopaikkaoikeus – Venevalkamaoikeus Saarikiinteistöjen omistaja vaati, että kiinteistöjen hyväksi perustetaan kulkuyhteyden järjestämiseksi tie-, autopaikka- ja venevalkamaoikeudet mantereelle. Maaoikeus määräsi kulkuyhteyden järjestettäväksi asemakaavaan merkityn venevalkama-alueen (LV) kautta. Kysymys siitä, täyttyivätkö oikeuksien perustamisen edellytykset. KKO:2014:38

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/venevalkamaoikeudelle-oli-edellytykset-asemakaava-alueella/
17.12.2013 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tieoikeudesta saarikiinteistöille

KKO:2013:89 Yksityistie – Tieoikeus Saarissa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat olivat rakentaneet saaret yhdistävän tieverkon samoin kuin sillan mantereelle. Kiinteistönomistajat hakivat tieoikeutta mantereella kulkevalle tielle. Kysymys tieoikeuden perustamisen edellytyksistä. YksitTieL 8 § Päätös ruotsiksi HD:2013:89

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/ennakkopaatos-tieoikeudesta-saarikiinteistoille/