Generic filters
Exact matches only
12.7.2023 Oikeusuutiset

As Oy:n yhtiöjärjestys voitiin muuttaa ilman kaikkien osakkaiden suostumusta

KKO:2023:52 Asunto-osakeyhtiö – Yhtiöjärjestys – Yhtiöjärjestyksen tulkinta – Yhtiökokouksen päätöksen moite Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli muuttanut yhtiöjärjestyksen määräystä rahoitusvastikkeen maksuvelvollisuudesta siten, että rahoitusvastike määrättiin käyttäen perusteena huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärien suhdetta. Osakkeenomistaja A oli vastustanut muutosta. A katsoi, että muutos lisäsi sen maksuvelvollisuutta, koska A:n hallitsemat huoneistot oli aiemman yhtiöjärjestyksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/as-oyn-yhtiojarjestys-voitiin-muuttaa-ilman-kaikkien-osakkaiden-suostumusta/
12.5.2020 Oikeusuutiset

Osakassopimus ei osoittanut osakkaan suostuneen osakkeen lunastushintaan

KKO:2020:34 Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Osakassopimus Osakassopimuksen mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajalla oli velvollisuus tarjota omistamansa yhtiön osakkeet muiden osakkeenomistajien lunastettavaksi, kun hänen päätoiminen työskentelynsä yhtiössä päättyy. Yhtiöllä oli osakassopimuksen mukaan viime kädessä velvollisuus lunastaa osakkeet. Osakkeenomistajan A työsuhteen yhtiöön päätyttyä yhtiö oli ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättänyt A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/osakassopimus-ei-osoittanut-osakkaan-suostuneen-osakkeen-lunastushintaan/
15.6.2016 Oikeusuutiset

As Oy:n pesula voitiin muuttaa vastikekustanteiseksi loukkaamatta osakkaiden yhdenvertaisuutta

KKO:2016:43 Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Yhdenvertaisuus Yhtiöjärjestys – Yhtiövastike – Käyttömaksu Asunto-osakeyhtiössä oli yhtiön yhteisissä tiloissa pyykkitupa. Yhtiökokous oli päättänyt, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla eikä käytöstä peritä erillistä käyttömaksua. Korkein oikeus katsoi, ettei yhtiökokouksen päätös ollut asunto-osakeyhtiölain eikä yhtiöjärjestyksen vastainen. Päätös ei myöskään ollut yhdenvertaisuusperiaatteen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/as-oyn-pesula-voitiin-muuttaa-vastikekustanteiseksi-loukkaamatta-osakkaiden-yhdenvertaisuutta/
29.12.2015 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä konserniavustuksesta ja vähemmistöosakkaan suojasta

Osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Tilinpäätöksen ja osingonjakopäätöksen moite Konserni – Konserniavustus Osakeyhtiö oli maksanut tytäryhtiöilleen tilikauden aikana konserniavustusta. Osakkeenomistajille maksettava vähemmistöosinko oli osakeyhtiön yhtiökokouksessa päätetty laskea tuolloin vahvistetun tilinpäätöksen osoittamasta voitosta, joka oli jäänyt jäljelle konserniavustusten vähentämisen jälkeen. Yli kymmenen prosenttia osakeyhtiön osakkeista omistaneet osakkeenomistajat moittivat yhtiökokouksen päätöksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kaksi-ennakkopaatosta-konserniavustuksesta-ja-vahemmistoosakkaan-suojasta/
12.3.2015 Oikeusuutiset

Sama asia voitiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa

KKO:2015:19 Osakeyhtiö – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli vuonna 2003 valtuuttanut erään osakkaan hakemaan rakennuslupaa hänen tosiasiallisesti hallitsemalleen rakennuspaikalle tietyillä rakennuksen etäisyyttä viereisestä rakennuspaikasta koskevilla ehdoilla. Mainittu päätös ei estänyt yhtiökokousta vuonna 2009 kyseisen osakkaan aloitteesta tekemästä päätöstä, jolla rakennusluvan hakemisen ehtoja muutettiin. KKO:2015:19

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sama-asia-voitiin-ottaa-uudelleen-kasiteltavaksi-kiinteistoosakeyhtion-yhtiokokouksessa/
14.10.2013 Oikeusuutiset

As Oy:n hallituksen toimikausi päättyi seuraavaan pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen, vaikka kokouksia jäi välistä

KKO:2013:74 Asunto-osakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite – Hallitus – Toimikausi – Yhtiökokouksen koolle kutsuminen A ja B oli 27.11.2009 valittu asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyi yhtiöjärjestyksen mukaan vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ja varsinainen yhtiökokous tuli pitää vuosittain kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä. Yhtiökokousta ei ollut kuitenkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/as-oyn-hallituksen-toimikausi-paattyi-seuraavaan-pidettyyn-varsinaiseen-yhtiokokoukseen-vaikka-kokouksia-jai-valista/