Generic filters
Exact matches only
16.2.2023 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Kansainvälisten yhtiöiden verokäytäntöjä luvatta paljastaneen työntekijän rankaiseminen loukkasi sananvapautta

Violation of a whistle-blower’s freedom of expression as a result of his criminal conviction In Grand Chamber judgment in the case of Halet v. Luxembourg (application no. 21884/18) the European Court of Human Rights held, by a majority (twelve votes to five), that there had been: a violation of Article…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/eitn-suuri-jaosto-kansainvalisten-yhtioiden-verokaytantoja-luvatta-paljastaneen-tyontekijan-rankaiseminen-loukkasi-sananvapautta/
23.12.2022 Oikeusuutiset

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan lakimuutoksia 1. tammikuuta 2023 alkaen. Sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin Rikoslaki muuttuu vuoden alusta niin, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Tiedote 18.2.2021 Kuluttajansuojalain uudistus tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistuksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/vuoden-2023-alusta-voimaan-tulevia-muutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Väärinkäytöksistä ilmoittaville vahvempaa suojaa – whistleblower-direktiivi lopulta täytäntöön

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva niin sanottu whistleblower -direktiivi. Lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on mm. luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/vaarinkaytoksista-ilmoittaville-vahvempaa-suojaa-whistleblower-direktiivi-lopulta-taytantoon/
5.3.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelee väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua

EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevien lainsäädäntömuutosten arviointi on käynnistynyt oikeusministeriön työryhmässä. Työryhmä piti tänään ensimmäisen kokouksensa. Työryhmän tehtävänä on panna täytäntöön EU:n niin sanottu whistleblower-direktiivi. Se tarjoaa suojelua henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemistaan unionin oikeuden rikkomisista tai rikkomisepäilyistä. Väärinkäytöksistä ilmoittamisen helpottaminen parantaisi erityisesti EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/tyoryhma-valmistelee-vaarinkaytoksista-ilmoittavien-suojelua/
3.6.2019 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmaluonnoksessa seitsemän sivua oikeusvaltion kehittämisestä

Otteita Antti Rinteen vetämien neuvotteluiden tuloksena syntyneestä hallitusohjelmaluonnoksesta: Turvallinen oikeusvaltio edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaista toteutumista sekä hyvien väestösuhteiden, osallisuuden ja osallistumisoikeuksien vahvistamista. Näin ylläpidetään yhteiskuntarauhaa ja kansalaisten luottamusta. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamiseen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrien, vanhusten, vammaisten, sukupuolivähemmistöjen, etnisten vähemmistöjen sekä turvapaikanhakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/hallitusohjelmaluonnoksessa-seitseman-sivua-oikeusvaltion-kehittamisesta/