Generic filters
Exact matches only
21.12.2020 Oikeusuutiset

EOA:lta huomautus Valtiontalouden tarkastusviraston johdolle lainvastaisesta virkasopimuksesta

Kantelija pyysi tutkimaan valtiontalouden tarkastusviraston ja sen virkamiehen kesken 24.5.2016 solmitun virkasuhteen päättymissopimuk-sen lainmukaisuuden. Virkasopimuksessa oli sovittu virkasuhteen jatkumisesta ilman työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta, irtisanoutumisen ajankohdasta, palkkauksesta, eräistä etuuksista, lomien korvaamisesta, viraston työtilojen ja -välineiden käytöstä, asian käsittelystä muissa viranomaisissa ja muusta jatkokäsittelystä, viraston edustajana esiintymisestä, sopimuksen irtisanomisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eoalta-huomautus-valtiontalouden-tarkastusviraston-johdolle-lainvastaisesta-virkasopimuksesta/
30.1.2018 Oikeusuutiset

Virkasopimuksen irtisanomista koskeva päätös oli valituskelpoinen muutoksenhakukiellosta huolimatta

KHO:2018:15 Virkasopimuksen irtisanominen – Valtiontalouden tarkastusvirasto – Päätöksen valituskelpoisuus – Kuuleminen – Virkasopimuksen irtisanomisen perusteet – Perusteiden asianmukaisuus A oli vuonna 2009 määrätty tuloksellisuustarkastuspäällikön tehtävään Valtiontalouden tarkastusviraston sisäisellä hakumenettelyllä ja hänen kanssaan oli tehty virkasopimus. Virkasopimus oli sittemmin uusittu kesäkuussa 2013. Sopimus oli voimassa toistaiseksi, enintään kuitenkin niin kauan kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/virkasopimuksen-irtisanomista-koskeva-paatos-oli-valituskelpoinen-muutoksenhakukiellosta-huolimatta/