Generic filters
Exact matches only
14.4.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti minkä ajankohdan vertailuarvoa tuli sukupolvenvaihdoshuojennukseen käyttää, kun yhtiön tilikausi ei ollut kalenterivuosi

KHO:2024:55 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritysvarallisuuden arvostaminen – Lahjoituksen kohteena olevan yhtiön verovuosi – Arvostamisen perusteena käytettävä tilinpäätös – Kalenterivuodesta poikkeava tilikausi – Yhtiön osakkeen vertailuarvo Asiassa oli ratkaistava, minkä verovuoden verotuspäätöksen mukaista yhtiön osakkeen vertailuarvoa oli käytettävä laskettaessa perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu veronhuojennus, kun lahjan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-aanesti-minka-ajankohdan-vertailuarvoa-tuli-sukupolvenvaihdoshuojennukseen-kayttaa-kun-yhtion-tilikausi-ei-ollut-kalenterivuosi/
27.3.2024 Oikeusuutiset

Pari vuosikymmentä aiemmin tehdyt lahjat puolisolle peräytyivät ulosotossa, koska niistä ei ollut tehty lahjailmoitusta

KKO:2024:22 Ulosottokaari – Takaisinsaanti ulosotossa – Takaisinsaannin vaikutukset – Palautusvelvollisuuden sovittelu – Lahja – Puolisoiden välinen lahja – Lahjailmoitus – Takaisinsaantivaatimuksen vanhentuminen Osakeyhtiön johtoon kuulunut C oli vuosina 1996, 2001 ja 2002 luovuttanut vastikkeetta aviopuolisolleen B:lle merkintäoikeutensa yhtiön vaihtovelkakirjalainaan ja optio-oikeutensa yhtiön emoyhtiön osakkeisiin. Luovutuksista ei ollut tehty lahjanlupauslain 6…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/pari-vuosikymmenta-aiemmin-tehdyt-lahjat-puolisolle-peraytyivat-ulosotossa-koska-niista-ei-ollut-tehty-lahjailmoitusta/
24.1.2024 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu yhtiön osakkeen matemaattisesta arvosta yhtiöiden sulautumistilanteessa

KHO:2024:9 Henkilökohtaisen tulon verotus – Osinko – Pääomatulo-osuus – Osakkeen matemaattinen arvo – Sulautuminen – Sulautumisvastikkeena saadut osakkeet – Jatkuvuusperiaate A omisti B Oy:n ja C Oy:n osakkeita. Kummankin yhtiön tilikausi oli kalenterivuosi. B Oy:n oli tarkoitus sulautua C Oy:öön elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a ja 52 b §:ssä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/khon-vuosikirjaratkaisu-yhtion-osakkeen-matemaattisesta-arvosta-yhtioiden-sulautumistilanteessa/
6.6.2023 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu tuottajaosuuskunnan jäsenosuuden arvon määrittämisestä jäsenyhtiön verotuksessa

KHO:2023:58 Tuloverotus – Nettovarallisuuslaskelma – Yhtiön varat – Maataloutta harjoittava yhtiö – Osuuskunnan osuus – Rinnastuminen osakkeeseen A Oy oli lihantuotantoa harjoittava muu kuin julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka tulos laskettiin tuloverotusta toimitettaessa maatilatalouden tuloverolain mukaan. A Oy oli B osuuskunnan jäsen. B osuuskunta oli julkisesti noteeraamaton tuottajaosuuskunta, jonka tarkoituksena oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/khon-ratkaisu-tuottajaosuuskunnan-jasenosuuden-arvon-maarittamisesta-jasenyhtion-verotuksessa/