Generic filters
Exact matches only
2.9.2021 Oikeusuutiset

Suomessa asuvan ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan ulkomaanliikenteessä toimivan rekka-auton kuljettajan työeläke tuli vakuuttaa Suomessa

VakO: Työeläke – Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen – EU-oikeus – Työskentely ulkomailla – Vakuuttamisvelvollisuus Vakuutusoikeus katsoi, että Suomessa asuneeseen, tanskalaisen yrityksen työntekijänä rekkaa Tanskan, Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä ajaneeseen A:han tuli soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, koska hän oli asiaa kokonaisuutena arvioiden harjoittanut huomattavaa osaa toiminnastaan Suomessa Euroopan Unionin lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/suomessa-asuvan-ulkomaisen-yhtion-palveluksessa-olevan-ulkomaanliikenteessa-toimivan-rekka-auton-kuljettajan-tyoelake-tuli-vakuuttaa-suomessa/
7.7.2020 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeuden ratkaisu rikostuomion vaikutuksesta työeläkettä koskekevaan vakuuttamisvelvollisuuteen

VakO: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus   A:lla oli ollut määräysvallassaan kaksi yritystä F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan F Oy:n työeläkevakuutuksessa ja F Oy oli suorittanut työeläkevakuutusmaksut. Verotarkastuksessa F Oy:n liiketoimintaa ei pidetty todellisena itsenäisenä liiketoimintana ja hovioikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/vakuutusoikeuden-ratkaisu-rikostuomion-vaikutuksesta-tyoelaketta-koskekevaan-vakuuttamisvelvollisuuteen/
18.9.2018 Oikeusuutiset

A katsottiin eläkevakuutusvelvolliseksi vailla liiketoimintaa olleiden osakeyhtiöiden sijasta

Vakuutusoikeus 2219:2016: Työeläke – Eläkevakuutus – Vakuuttamisvelvollisuus Asiassa ratkaistiin kysymys työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollisesta tahosta. A:n mielestä työnantaja-asemassa olivat olleet X Oy ja Y Oy, mutta niitä pidettiin laskuttajayhtiöinä ja tilannetta niin sanottuna nimenvuokraamisena. Yhtiöillä ei katsottu olleen omaa todellista liiketoimintaa eikä myöskään niiden työnantaja-asemaa pidetty todellisena. A:n katsottiin harjoittaneen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/a-katsottiin-elakevakuutusvelvolliseksi-vailla-liiketoimintaa-olleiden-osakeyhtioiden-sijasta/
13.10.2013 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus: yliopistoon työsuhteessa olevan tutkijan saama apuraha edellytti erillistä MYEL-eläkevakutusta

VakO 2387:2011 Eläkevakuutus – Apurahansaaja – Vakuuttamisvelvollisuus Vakuutusoikeus toteaa, että työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on, että kaikesta ansiotoiminnasta tulee karttua eläkettä. Koska A:n työnantaja yliopisto Y ei ole myöntänyt hänelle apurahaa, vaan säätiö X, ei apurahaa voida ottaa huomioon yliopisto Y:n työsuhteesta saaduista ansioista TyEL:n nojalla karttuvassa eläkkeessä. Tämän vuoksi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/vakuutusoikeus-yliopistoon-tyosuhteessa-olevan-tutkijan-saama-apuraha-edellytti-erillista-myel-elakevakutusta/