Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.11.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 25.11.2022. Pulkkinen ja Hakamies korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisen 1.1.2023 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamiehen ajalle 1.1.2023–31.10.2027. Virkaa haki 10 ja virkasuhdetta 12 lakimiestä. Pulkkisella on yi 27 vuoden työura lakimiestehtävissä ja Hakamiehellä vajaat 21 vuotta. Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tuomarinimityksia-25-11-2022-pulkkinen-ja-hakamies-korkeimpaan-oikeuteen/
10.9.2020 Oikeusuutiset

Venäjällä vainotuille Jehovan todistajille tuli myöntää turvapaikka Suomessa

KHO:2020:94 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Jehovan todistaja – Uskontoon perustuva vaino Asiassa oli kysymys siitä, olivatko valittajat Jehovan todistajina kotimaahansa Venäjän federaatioon palautettuina vaarassa joutua vainotuiksi uskontonsa vuoksi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että puuttuminen uskonnonvapauteen voi olla niin vakavaa, että se muodostaa vainoa. Kaikkea uskonnonvapauteen puuttumista ei kuitenkaan voida pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/venajalla-vainotuille-jehovan-todistajille-tuli-myontaa-turvapaikka-suomessa/
13.7.2020 Oikeusuutiset

Turkin kurdin katsottiin olevan oikeutettu toissijaiseen suojeluun

KHO:2020:88 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vaino – Vakava haitta – Toissijainen suojelu – Turkki – Maatietous Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Turkin kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. A oli etniseltä taustaltaan kurdi ja hän oli HDP-puolueen jäsen. Maahanmuuttovirasto oli hyväksynyt tosiseikkana sen, että vuonna 2016 A:n kotiin oli tehty kotiratsia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/turkin-kurdin-katsottiin-olevan-oikeutettu-toissijaiseen-suojeluun/
6.4.2020 Tiedotteet

Sisäministeriön Kirsi Pimiä Advokaatin haastattelussa

Sisäministeriön tuore kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kantaa vastuuta siitä, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi Suomessa ja että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa sisäministeriön hallinnonalalla – myös nykyisen poikkeustilan aikana. Haastattelu tehtiin ennen Suomen koronakriisiä, mutta sitä täydennettiin Pimiän tuoreilla ajatuksilla epidemiasta. Pimiä haluaa muistuttaa, että rajoittamistoimilla paitsi suojellaan terveyttä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/sisaministerion-kirsi-pimia-advokaatin-haastattelussa/
23.1.2020 Oikeusuutiset

YK:n Kansainvälinen tuomioistuin antoi väliaikaismääräyksiä rohingya-väestön suojaamiseksi vainolta Myanmarissa

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar) The Court indicates provisional measures in order to preserve certain rights claimed by The Gambia for the protection of the Rohingya in Myanmar The International Court of Justice (ICJ), the principal judicial…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/ykn-kansainvalinen-tuomioistuin-antoi-valiaikaismaarayksia/
9.7.2019 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO: Talousrikoksista epäiltyä ei tule luovuttaa Kiinaan

Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Kina för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen. Utlämning till Kina vägras [2019-07-09] Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ruotsin-kko-talousrikoksista-epailtya-ei-tule-luovuttaa-kiinaan/
27.6.2018 Oikeusuutiset

KHO: Hallinto-oikeuden olisi tullut palauttaa kummankin puolison turvapaikka-asia uudellen käsiteltäväksi

KHO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Aviopuolisot – Samanaikaisesti vireillä olevat asiat – Yhdessä käsitteleminen – Yhteiset turvapaikkaperusteet – Perheen yhtenäisyys – Hallinto-oikeuden ratkaisu toisen puolison asian palauttamisesta Maahanmuuttovirastolle Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakista olevan aviopuolisoiden A:n ja B:n kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Hallinto-oikeus oli ratkaissut puolisoiden valitukset samana päivänä antamillaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/kho-hallinto-oikeuden-olisi-tullut-palauttaa-kummankin-puolison-turvapaikka-asia-uudellen-kasiteltavaksi/
14.12.2017 Oikeusuutiset

Linja-autoalalla kartelli. Useita 100.000 euron hyvitysmaksuja.

Markkinaoikeus tuomitsi useita linja-autoyhtiötä, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100.000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati useille linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle yhteensä yli 30 miljoonan euron määräisiä seuraamusmaksuja, koska yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat vuodesta 2008 lähtien rikkoneet kilpailulakia ja sitä edeltänyttä kilpailunrajoituslakia harjoittamalla kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/linja-autoalalla-kartelli-useita-100-000-euron-hyvitysmaksuja/
11.12.2015 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Rikolliset poistetaan maasta aina, kun laki sallii

Maahanmuuttovirasto tekee käännyttämis- tai karkottamispäätöksen törkeisiin rikoksiin syyllistyneille aina, kun laki sen sallii Jos turvapaikanhakijalla on perusteet turvapaikkaan eli pakolaisstatukseen, sitä ei voida jättää myöntämättä edes törkeän Suomessa tehdyn rikoksen takia. Sen sijaan oleskelulupa toissijaisen tai humanitaarisen suojelun perusteella voidaan jättää myöntämättä rikokseen syyllistyneelle. Vakavaankaan rikokseen syyllistynyttä ei kuitenkaan voida…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/maahanmuuttovirasto-rikolliset-poistetaan-maasta-aina-kun-laki-sallii/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 10.12.2015

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat: Hovioikeudenneuvos Leena Marjatta Mikkonen Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien ja hovioikeudenneuvos Juha Emil Tapani Karvinen Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien, käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Satakunnan käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/tuomarinimityksia-10-12-2015/