Generic filters
Exact matches only
3.2.2023 Oikeusuutiset

KKO: Rikoslain tarkoittama sukupuoliyhteys ei voi toteutua videoyhteydellä – ei edes välillistä tekemistä koskevan säännöksen perusteella

KKO:2023:9 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Välillinen tekeminen A oli videoyhteydessä 9–13-vuotiaiden lasten kanssa ohjeistanut heitä työntämään esineitä sukupuolielimiinsä. Syytteen mukaan A oli käyttänyt asianomistajia itseään välikappaleena toteuttaen siten sukupuoliyhteyden heihin. Hovioikeus oli tuominnut A:n törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, mutta hylännyt syytteen sukupuoliyhteyttä koskevan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/kko-rikoslain-tarkoittama-sukupuoliyhteys-ei-voi-toteutua-videoyhteydella-ei-edes-valillista-tekemista-koskevan-saannoksen-perusteella/
5.5.2022 Oikeusuutiset

Työnantajan edustaja tuomittiin viestintäsalaisuuden rikkomisesta tekijänä kun oli antanut alaistensa tehtäväksi seurata entisen työntekijän sähköpostia

KKO:2022:32 Viestintärikos – Viestintäsalaisuuden loukkaus – Välillinen tekeminen Työnantajan edustaja A oli B:n työsuhteen päättymisen jälkeen pitänyt auki tämän työsähköpostiosoitetta ja antanut muiden työntekijöiden tehtäväksi seurata sähköpostia. Korkein oikeus katsoi A:n syyllistyneen viestintäsalaisuuden loukkaukseen tekijänä. KKO:2022:32

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyonantajan-edustaja-tuomittiin-viestintasalaisuuden-rikkomisesta-tekijana-kun-oli-antanut-alaistensa-tehtavaksi-seurata-entisen-tyontekijan-sahkopostia/
3.11.2020 Oikeusuutiset

Toimittajalla ei ollut oikeutta saada viranomaisen sisäisen koulutuksen aineistoa

KHO:2020:113 Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Koulutusaineisto – Sisäinen koulutustilaisuus Poliisilaitokselle tehty tietopyyntö oli koskenut power point -dioja, jotka poliisilaitoksen henkilökuntaan kuuluva oli laatinut poliisilaitoksen sisäistä koulutustilaisuutta varten. Sekä poliisilaitos että hallinto-oikeus olivat katsoneet, että aineistoon ei sovelleta…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/toimittajalla-ei-ollut-oikeutta-saada-viranomaisen-sisaisen-koulutuksen-aineistoa/
23.8.2013 Oikeusuutiset

Turun hovioikeuden ratkaisu toista hyväksikäyttämällä tehdystä petoksesta

THO:2013:2 Törkeä petos Rikokseen osallisuus – Välillinen tekijä Tahallisuus – Syyntakeisuus – Erehdys – Tunnusmerkistöerehdys Asiassa on pidettävä selvitettynä, että A oli osannut hoitaa yksinkertaiset raha-asiansa asianmukaisesti ja että hän on ymmärtänyt, että se, joka sitoutuu vastuisiin, myös vastaa niistä. Esitetyn lääkärintodistuksen mukaan A ymmärtää jossakin määrin tekojensa seuraamuksia, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/turun-hovioikeuden-ratkaisu-toista-hyvaksikayttamalla-tehdysta-petoksesta/