Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.3.2022 Oikeusuutiset

EIT:n väliaikaismääräys: siviilikohteet Ukrainassa jätettävä rauhaan, Venäjän hallituksen selvitettävä miten tämä on toteutettu. Evakuointireitit turvattava.

Decision of the Court on requests for interim measures in individual applications concerning Russian military operations on Ukrainian territor In its interim measure of 1 March 2022, the Court (the President of the Court) had regard to the current military action which commenced on 24 February 2022 in various parts…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/eitn-valiaikaismaarays-siiviilikohteet-ukrainassa-jatettava-rauhaan-venajan-hallituksen-selvitettava-miten-tama-on-toteutettu/
20.9.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin määräsi Puolan maksamaan 500.000 euroa päivässä sakkoa kunnes aiempaa väliaikaismääräystä noudatetaan

Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment of € 500 000 because it has not ceased lignite extraction activities at Turów mine. Such a measure appears necessary in order to strengthen the effectiveness of the interim measures decided upon in the order of 21 May…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/eu-tuomioistuin-maarasi-puolan-maksamaan-500-000-euroa-paivassa-sakkoa-kunnes-aiempaa-valiaikaismaaraysta-noudatetaan/
25.9.2023 Oikeusuutiset

Lapsille olisi tullut huoltajia kuulematta määrätä edunvalvoja esitutkintaan, kun huoltajia epäiltiin lapsiin kohdistuneista rikoksista

Hel­Ho:2023:11 edunvalvojan määrääminen lapselle – esitutkinta – huoltajan kuuleminen – väliaikaismääräys – lapsen etu – kantelun tutkiminen Rikoskomisario oli pyytänyt edunvalvojan määräämistä esitutkintaa varten kahdeksan- ja kuusivuotiaille lapsille, joiden toista huoltajaa epäiltiin lapsiinsa kohdistuneesta pahoinpitelyrikoksesta. Edunvalvojan määräystä oli pyydetty kiireellisesti väliaikaismääräyksellä lapsen huoltajia kuulematta. Käräjäoikeus oli hylännyt pyynnön väliaikaismääräyksestä katsoen,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lapsille-olisi-tullut-huoltajia-kuulematta-maarata-edunvalvoja-esitutkintaan-kun-huoltajia-epailtiin-lapsiin-kohdistuneista-rikoksista/
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietinnöstä

Dnro 23/2017 Lausuntopyyntönne: OM 15/41/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONTA -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää tiedustelutoiminnan valvontaa valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Mietinnössä on keskitytty vain uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun toimenkuvaan, mutta ei ole arvioitu tiedustelun laillisuusvalvonnan oleellista osaa, eli tuomioistuimen roolia sen harkitessa lupia erilaisten tiedustelutoimenpiteiden käyttöön. Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-tiedustelutoiminnan-valvonta-tyoryhman-mietinnosta/
29.7.2016 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta urheilun oikeusturvalautakunnan säännöiksi

Dnro 33/2016 Lausuntopyyntönne: 18.6.2016 EHDOTUS URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Sääntöehdotus on erinomaisen hyvin ja perustellusti laadittu. Ehdotetuista uusista säännöistä ei ole tarpeen lausua laajasti. Asianajajaliitto haluaa kuitenkin nostaa esille joitakin kohtia. Asianajajaliitto myös toteaa, että Urheiluoikeuden yhdistys on jo antanut säännöistä lausunnon, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/lausunto-ehdotuksesta-urheilun-oikeusturvalautakunnan-saannoiksi/