Generic filters
Exact matches only
12.5.2022 Oikeusuutiset

Yksityistien tiemaksun maksuunpanoon ei voitu hakea muutosta veroulosottolain 9 §:n mukaisella perustevalituksella

KHO:2022:54 Yksityistie – Tiemaksu – Maksuunpano – Suora ulosottokelpoisuus – Perustevalitus – Hallinto-oikeuden toimivalta Yksityistien tiekunta peri tieosakkaalle A määräämäänsä maksamatonta tiemaksua ulosottoteitse. Käräjäoikeus, jolle A oli valittanut maksuunpanosta, katsoi, että asiassa oli kyse verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (veroulosottolaki) mukaisesta perustevalituksesta, jossa toimivalta kuului hallinto-oikeudelle. Käräjäoikeus jätti tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/yksityistien-tiemaksun-maksuunpanoon-ei-voitu-hakea-muutosta-veroulosottolain-9-%c2%a7n-mukaisella-perustevalituksella/
26.10.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Reilummat ja vihreämmät tiemaksut EU:hun

Uusilla tiemaksuja koskevilla säännöillä taataan maksujen yhdenmukaisuus Euroopassa ja vähennetään ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä Parlamentti äänesti 25. lokakuuta uusista tiemaksuja koskevista säännöistä, joilla taataan tasapuolinen kohtelu kaikille teiden käyttäjille EU:ssa ja autetaan jäsenmaita saavuttamaan liikennesektorille asetetut hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet. S&D:n ranskalaisedustaja Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy vastaa esityksen etenemisestä parlamentissa. Uuden asetuksen myötä kaikkien…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/euroopan-parlamentti-reilummat-ja-vihreammat-tiemaksut-euhun/
7.6.2018 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU helpottaa maksamattomien tiemaksujen perintää – neuvoston kanta vahvistettu

EU-maat haluavat helpottaa sellaisten ulkomaisten ajoneuvojen jäljittämistä, joiden omistajat laiminlyövät tiemaksut, antamalla toisilleen pääsyn kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin Neuvosto hyväksyi tänään yleisnäkemyksen sähköisten tiemaksujen ajantasaistetuista säännöistä, jotka toimivat tällaisen tietojenvaihdon oikeusperustana. Mahdolliset hallinnolliset tai oikeudelliset seuraamukset riippuvat kansallisesta lainsäädännöstä siinä maassa, jossa tiemaksut laiminlyötiin. Lisäksi direktiiviehdotus parantaa sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuutta koko Euroopassa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/euroopan-unionin-neuvosto-eu-helpottaa-maksamattomien-tiemaksujen-perintaa-neuvoston-kanta-vahvistettu/
5.7.2017 Oikeusuutiset

Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

Euroopan komission maantieliikennettä koskevissa asetuksissa linjataan muun muassa tiemaksuista, liikenteen markkinoille pääsystä ja työaikaa koskevista säädöksistä Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Samalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa sekä turvaamaan työntekijöiden sosiaaliset oikeudet. Euroopan komissio julkaisi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/liikenne-ja-viestintaministerio-eun-maantieliikennepaketilla-halutaan-pitaa-toimiala-kilpailukykyisena/