Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.3.2022 Oikeusuutiset

EUT: Se, että toimittaja ilmaisee sisäpiiritiedon, on laillista, kun sitä on pidettävä tarpeellisena hänen ammattinsa harjoittamisen kannalta ja suhteellisuusperiaatteen mukaisena

Tuomio asiassa C-302/20 Autorité des marchés financiers Lehdistönvapaus: se, että toimittaja ilmaisee pörssinoteerattuihin yhtiöihin liittyviä markkinahuhuja käsittelevän artikkelin tulevaa julkaisemista koskevan sisäpiiritiedon, on laillista, jos ilmaiseminen on tarpeellista, jotta journalistista toimintaa voidaan harjoittaa asianmukaisesti, ja suhteellisuusperiaatteen mukaista. Toimittaja julkaisi Daily Mail -lehden internetsivustolla kaksi artikkelia, jotka käsittelivät markkinahuhuja, joiden mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/eut-se-etta-toimittaja-ilmaisee-sisapiiritiedon-on-laillista-kun-sita-on-pidettava-tarpeellisena-hanen-ammattinsa-harjoittamisen-kannalta-ja-suhteellisuusperiaatteen-mukaisena/
11.3.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio sisäpiiritietoa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2003/6/EY – 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohta – Direktiivi 2003/124/EY – 1 artiklan 1 kohta – Sisäpiiritieto – Täsmällisen tiedon käsite – Tietyn suuntainen mahdollinen vaikutus rahoitusvälineiden hintaan Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt  Cour de cassation (Ranska).Ennakkoratkaisupyyntö koskee sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-sisapiiritietoa-koskevassa-asiassa/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta ostotarjouskoodin uudistamiseksi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry varannut mahdollisuuden lausua ehdotuksesta ostotarjouskoodin uudistamiseksi. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa: Yleistä koodin uudistuksesta Asianajaliitto pitää ostotarjouskoodin päivittämistä kannatettavana. Koodin ytimeen eli pörssiyhtiöitä koskeviin vapaaehtoisiin ja pakollisiin ostotarjouksiin ehdotetut muutokset ja täsmennykset heijastavat käytännön kehitystä Suomessa nykyisen koodin julkaisun jälkeen. Suoraan lain perusteella…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-ehdotuksesta-ostotarjouskoodin-uudistamiseksi/
19.1.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi

Dnro 74/2017   Lausuntopyyntönne TEM/1230/00.04.01/2015, 11.12.2017 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KILPAILULAIN MUUTTAMISEKSI   Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ”TEM”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) 11.12.2017 päivätyllä kirjeellään lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi. Esitysluonnoksen taustalla on maaliskuussa 2017 julkaistu kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietintö (TEM raportteja 16/2017), joka sisälsi kilpailulain muutosehdotuksia. Esityksen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-he-luonnoksesta-kilpailulain-muuttamiseksi-2/