Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.11.2022 Oikeusuutiset

Rintaperillisten osittaiset luopumiset testamenttisaannoista olivat päteviä – sijaantuloperilliset maksavat saannostaan perintöveron

Hel­sin­gin hallinto-oikeus: Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu – Testamentti – Osittainen luopuminen – Veronkierto Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta arvioitavana, onko testamentintekijän rintaperillisten osittaista testamentista luopumista pidettävä perintö- vai testamenttisaantona. Asiassa oli myös arvioitavana, sovelletaanko tapaukseen veron kiertämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 33 a §:n säännöstä. Perittävältä jäi kaksi rintaperillistä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rintaperillisten-osittaiset-luopumiset-testamenttisaannoista-olivat-patevia-sijaantuloperilliset-maksavat-saannostaan-periontoveron/
31.3.2014 Oikeusuutiset

Lapsen luovuttua oikeudesta testamentiin omaisuus meni luopujan lapsille, ei luopujan sisarille

KKO:2014:18 Perintökaari – Perinnönjako – Testamentti – Testamentista luopuminen – Sijaantulo Aviopuolisot olivat määränneet osan omaisuudestaan testamentilla yhdelle rintaperilliselleen A:lle, joka oli perittävien kuoltua ilmoittanut luopuvansa oikeudestaan testamenttiin. Kysymys siitä, oliko A:n jälkeläisten katsottava tulevan perintökaaren 11 luvun 6 §:n nojalla A:n sijaan testamentin saajina vai oliko perintö jaettava perillisten…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/lapsen-luovuttua-oikeudesta-testamentiin-omaisuus-meni-luopujan-lapsille-ei-luopujan-sisarille/
14.6.2023 Oikeusuutiset

Perintö oli otettu vastaan ennen siitä luopumista – perillisellä valitusoikeus pesäosuuden ulosmittauksesta

KKO:2023:44 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Valitusoikeus – Perintökaari – Perintö – Perinnöstä luopuminen A oli noin 23 vuotta perittävän kuoleman jälkeen ilmoittanut luopuvansa perinnöstä, ja ilmoitus oli talletettu maistraattiin. A:n osuus kuolinpesästä oli tämän jälkeen ulosmitattu hänen velkojensa suoritukseksi. A valitti ulosmittauksesta ja vaati sen kumoamista sillä perustella, että hän…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/perinto-oli-otettu-vastaan-ennen-siita-luopumista-perillisella-valitusoikeus-pesaosuuden-ulosmittauksesta/