Generic filters
Exact matches only
27.9.2023 Lausunnot

Lausunto komission yritysverotusta koskevista direktiiviehdotuksista

Valtiovarainministeriölle   L2023-50   Lausuntopyyntönne: EU/1085/2023; EU/1088/2023; EU/1087/2023, 15.9.2023 LAUSUNTO KOMISSION YRITYSVEROTUSTA KOSKEVISTA DIREKTIIVIEHDOTUKSISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua komission yritysverotusta koskevista direktiiviehdotuksista: direktiiviehdotus yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaksi kehykseksi, direktiiviehdotus pk-yritysten kotipaikkaan perustuvasta verotusjärjestelmästä sekä siirtohinnoittelua koskeva ehdotus. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.   Johdanto   Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-komission-yritysverotusta-koskevista-direktiiviehdotuksista/
17.4.2023 Oikeusuutiset

Verotuksen poistamisen lisäksi myös tappio tuli vahvistaa, jotta kaksinkertainen vero olisi poistettu

KHO:2023:32 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoitteluoikaisu – Arbitraatiosopimus – Sopimusmenettelyn neuvottelutuloksen täytäntöönpano – Vastaoikaisu – Seurannaismuutos – Konserniavustus – Vähennyskelpoisuuden rajoitukset – Enimmäismäärä – Tappion vahvistaminen A Oy oli verovuonna 2010 antanut konserniavustusta toiselle kotimaiselle konserniyhtiölle. Verovuoden 2010 verotusta toimitettaessa A Oy:n elinkeinotoiminnan tulokseksi oli vahvistettu konserniavustuksen vähentämisen jälkeen nolla euroa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/verotuksen-poistamisen-lisaksi-myos-tappio-tuli-vahvistaa-jotta-kaksinkertainen-vero-olisi-poistettu/
9.12.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi OECD:n siirtohinnoitteluohjeista tulkintalähteinä

Verohallinnolle Dnro L2022-75 Lausuntopyyntönne: Dnro VH/5942/00.01.00/2022, 22.11.2022 LUONNOS VEROHALLINNON KANNANOTOKSI OECD:N SIIRTOHINNOITTELUOHJEISTA TULKINTALÄHTEINÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi koskien OECD:n siirtohinnoitteluohjeita tulkintalähteinä. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohta on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii näin ollen painottamaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen ja oikeusturvaan liittyviä näkökulmia. Verotuksen alalla oikeusvaltioperiaate ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-kannanotoksi-oecdn-siirtohinnoitteluohjeista-tulkintalahteina/
13.5.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta

Valtiovarainministeriölle   Lausuntopyyntönne 21.4.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ERÄIDEN RAJAT YLITTÄVIEN HYBRIDIJÄRJESTELYJEN VEROTUKSESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyitä verotuksen alalla koskevasta sääntelystä. Alla olevat kysymykset on käyty läpi Asianajajaliiton vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä, johon kuuluu suurin osa ns. isoista asianajotoimistoista. On mahdollista, että ryhmän ulkopuolelta DAC6-ilmoituksia…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-eraiden-rajat-ylittavien-hybridijarjestelyjen-verotuksesta-2/
23.3.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi

Verohallinnolle Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua Verohallinnon luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi (jäljempänä “ohjeluonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä Ohjeluonnos korvaa aikaisemman siirtohinnoitteludokumentointia koskevan Verohallinnon vuonna 2018 antaman ohjeen. Olennaisimpia muutoksia ovat uusi luku 2, jossa kuvataan dokumentointia edeltäviä vaiheita sekä uudistettu…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-siirtohinnoittelun-dokumentointi/
21.10.2021 Oikeusuutiset

Siirtohinnoittelua koskevaa sääntelyä uudistetaan

Siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä uudistetaan siten, että sitä voidaan soveltaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa. Esityksen tavoitteena on, että jatkossa kansallisen, siirtohinnoitteluun liittyvän säännöksen sisältö vastaisi Suomen verosopimuksiin sisältyvää, etuyhteysyritysten välisiä liiketoimia koskevan määräyksen sisältöä. Samaan konserniin kuuluvien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua koskevaa kansallista säännöstä voitaisiin soveltaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa. Esitys perustuu pääministeri…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/siirtohinnoittelua-koskevaa-saantelya-uudistetaan/
17.9.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VM161:00/2014, VN/791/2021 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Esitysluonnos). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä VML 31…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-verotusmenettelysta-annetun-lain-31-%c2%a7n-ja-eraiden-siihen-liittyvien-lakien-muuttamisesta/
18.3.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä tulkintalähteinä

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto“) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi koskien OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä tulkintalähteinä (VH/1189/00.01.00/2021). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää kunnioittaen seuraavaa: Johdanto Asianajajaliitto pitää Verohallinnon OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivityksiä tulkintalähteinä koskevan kannanoton päivittämistä tarpeellisena. Koska Verohallinnon edellisen samasta asiasta antaman kannanoton jälkeen OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin on tehty päivityksiä ja korkein hallinto-oikeus on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-kannanotoksi-oecdn-siirtohinnoitteluohjeiden-paivityksia-tulkintalahteina/
2.4.2020 Oikeusuutiset

Kaksi KHO:n ratkaisua siirtohinnoittelun vaikutuksesta elinkeinotulon verotukseen

KHO:2020:34 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Valmiiden tuotteiden myynti – Myyntiyhtiön toiminnan tappiollisuus – Kustannusvoittolisämenetelmä – Liiketoiminetto-marginaalimenetelmä – Testattavan yrityksen valinta   KHO:2020:34 KHO:2020:35 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Rahoitusjärjestelyn rakenteen sivuuttaminen – Saatavien sijoittaminen apporttiomaisuutena – Rahoitusyhtiö – Liiketoimen uudelleenluonnehdinta – Liiketoimen tunnistaminen KHO:2020:35

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kaksi-khon-ratkaisua-siirtohinnoittelun-vaikutuksesta-elinkeinotulon-verotukseen/
10.1.2018 Oikeusuutiset

Ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön siirtohinnoittelu oikaistiin

Helsingin HAO: Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Toiminnan tappiollisuus – Uudelleenluonnehdinta Hallinto-oikeus katsoi, että konsernissa sovellettu siirtohinnoittelumalli ei ollut johtanut markkinaehtoiseen lopputulokseen yhtiön osalta. Kun otettiin huomioon yhtiön pitkään jatkunut tappiollisuus, yhtiön toiminnot/riskit/varallisuus, konsernin käyttämä siirtohinnoittelumalli, tappioiden rahoittaminen/kattaminen konsernin sisäisellä rahoituksella sekä konserniyhtiöiden ja vertailukelpoisten yhtiöiden kannattavuutta koskevat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/ulkomaisen-yhtion-tytaryhtion-siirtohinnoittelu-oikaistiin/