Generic filters
Exact matches only
28.5.2019 Oikeusuutiset

KHO: Lääkkeen maahantuojalla oikeus valittaa Fimean päätöksestä olla ryhtymättä toimenpiteisiin rinnakkaistuojan menettelyn johdosta

KHO:2019:70 Lääkevalmisteen rinnakkaistuonti – Vieraskieliset myyntipäällysmerkinnät – Toimenpidepyyntö – Päätöksen valituskelpoisuus – Toimenpidepyynnön hylkääminen – Päätöksen vaikutusten välittömyys – Kilpailija – Valitusoikeus – Oikeussuojan tarve   KHO:2019:70 KHO:2019:71 Lääkevalmisteen rinnakkaistuontimyyntilupa – Vieraskieliset myyntipäällysmerkinnät – Alkuperäisen myyntiluvan haltijan valitusoikeus – Päätöksen vaikutusten välittömyys – Kilpailija – Oikeussuojan tarve KHO:2019:71

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kho-laakkeen-maahantuojalla-oikeus-valittaa-fimean-paatoksesta-olla-ryhtymatta-toimenpiteisiin-rinnakkaistuojan-menettelyn-johdosta/
12.2.2013 Oikeusuutiset

Euroopan oikeusasiamies: Asianmukaisten perustelujen väitetty puuttuminen päätökselle lopettaa määräysten rikkomista koskevan valituksen käsittely

Kantelija, joka on ranskalainen maataloustuottajien yhdistys, teki Euroopan komissiolle valituksen siitä, etteivät Ranskan viranomaiset noudata eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia koskevaa EU:n lainsäädäntöä Valituksessa väitettiin, ettei Ranska salli eläinlääkäreiden, maataloustuottajien, apteekkarien ja muiden vähittäismyyjien osallistua eläinlääkkeiden rinnakkaistuonnissa sovellettavaan yksinkertaistettuun lupamenettelyyn. Sen mukaan Ranskan viranomaiset kieltävät osallistumisen yksinkertaistettuun lupamenettelyyn myös tukkumyyjiltä, joilla on lupa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/euroopan-oikeusasiamies-asianmukaisten-perustelujen-vaitetty-puuttuminen-paatokselle-lopettaa-maaraysten-rikkomista-koskevan-valituksen-kasittely/