Generic filters
Exact matches only
13.12.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös osakeyhtiön saattohoidon rikosoikeudellisesta arvioinnista

KKO:2019:109 Rekisterimerkintärikos – Kirjanpitorikos Liiketoimintansa lopettavan X Oy:n osakkeet oli luovutettu B:n edustamalle yhtiölle siinä tarkoituksessa, että B huolehtii korvausta vastaan X Oy:n toiminnan lopettamisesta ja konkurssiin liittyvistä toimista. X Oy:n entinen omistaja A erosi samassa yhteydessä yhtiön hallituksesta ja B nimitettiin hallituksen ainoaksi jäseneksi, mistä B teki muutosilmoituksen kaupparekisteriin.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ennakkopaatos-osakeyhtion-saattohoidon-rikosoikeudellisesta-arvioinnista/
21.6.2018 Oikeusuutiset

Virheellisen kielitutkintotodistuksen antaminen kansalaisuushakemuksen liitteenä ei ollut rekisterimerkintärikos

HelHO:2018:10 Rekisterimerkintärikos A oli liittänyt kansalaisuutta koskevaan hakemukseensa virheellisen kielitutkintotodistuksen, jonka perusteella Maahanmuuttovirasto olisi voinut tehdä virheellisten tietojen perusteella päätöksen kansalaisuuden myöntämisestä. Hovioikeus katsoi, ettei kielitutkintotodistuksesta ilmenevää tietoa sellaisenaan ollut tarkoitus merkitä viranomaisen rekisteriin eikä A:n voitu katsoa syyllistyneen syyttäjän rangaistusvaatimuksesta ilmenevään rekisterimerkintärikokseen. Syyte hylättiin. HelHO:2018:10

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/virheellisen-kielitutkintotodistuksen-antaminen-kansalaisuushakemuksen-liitteena-ei-ollut-rekisterimerkintarikos/
3.4.2018 Oikeusuutiset

Ky:n toiminta virheellisen kaupparekisterimerkinnän turvin ei täyttänyt rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistöä eikä hyötyä tuomittu menetetyksi

KKO:2018:24 Rekisterimerkintärikos Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen A:n oli katsottu syyllistyneen rikoslain 16 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun rekisterimerkintärikokseen hänen ilmoitettuaan kaupparekisteriin totuudenvastaisesti eräät henkilöt kahden kommandiittiyhtiön vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Korkein oikeus katsoi, ettei A ollut hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä käyttänyt aiheutettua virhettä hyväkseen harjoittamalla kommandiittiyhtiöissä liiketoimintaa omaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kyn-toiminta-virheellisen-kaupparekisterimerkinnan-turvin-ei-tayttanyt-rekisterimerkintarikoksen-tunnusmerkistoa-eika-hyotya-tuomittu-menetetyksi/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakija ei tiennyt ulkomaalaisrekisteristä, joten hän ei ole voinut syyllistyä rekisterimerkintärikokseen antaessaan kansalaisuudestaan puutteellisen tiedon

KKO:2016:92 Rekisterimerkintärikos Tahallisuus Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta rekisterimerkintärikoksesta, koska A aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen ulkomaalaisrekisteriin oli turvapaikkahakemuksensa johdosta toimitetussa alustavassa puhuttelussa antanut virheellisen tiedon kansalaisuudestaan. Ulkomaalaisrekisteri katsottiin rikoslain 16 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi yleiseksi rekisteriksi. Kysymys myös A:n tahallisuuden arvioinnista. (Ään.) KKO:2016:92

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/turvapaikanhakija-ei-tiennyt-ulkomaalaisrekisterista-joten-han-ei-ole-voinut-syyllistya-rekisterimerkintarikokseen-antaessaan-kansalaisuudestaan-puutteellisen-tiedon/