Generic filters
Exact matches only
4.4.2023 Oikeusuutiset

Hybridilain säännökset eivät tulleet sovellettaviksi yhtiön verotuksessa

KHO:2023:31 Elinkeinotulon verotus – Koron vähennyskelpoisuus – Rajat ylittävä hybridijärjestely – Pääomasijoitusrahasto – Etuyhteys – Yhdessä toimiminen – Rahastosopimus A Oy oli yrityskaupan toteuttamista, sen rahoitusjärjestelyä ja kaupan jälkeistä kohdeyhtiön hallinnointia ja kehittämistä varten perustettu apuyhtiö, jonka osakkeista noin 66,9 prosenttia omisti suomalainen pääomasijoitusrahasto E Ky. E Ky:n sijoittajina olevat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/hybridilain-saannokset-eivat-tulleet-sovellettaviksi-yhtion-verotuksessa/
23.9.2021 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu osakkeiden myyntitulon verotuksesta kun osakkeet on hankittu kaksiportaisesti tytäryhtiön tytäryhtiölle.

KHO:2021:135 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden myynti – Pääomasijoitustoiminta – Hankintayhtiö – Kaksiportainen hankintarakenne Pääomasijoitustoimintaa harjoittava C Oy oli B Oy:n osakkeiden hankintaa varten perustanut D Oy:n ja tämän täysin omistaman A Oyj:n, jonka omistukseen B Oy:n osakkeet tulivat. Asiassa oli kysymys siitä, oliko osakkeista saatava luovutushinta A…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/khon-vuosikirjaratkaisu-osakkeiden-myyntitulon-verotuksesta-kun-osakkeet-on-hankittu-kaksiportaisesti-tytyryhtion-tytaryhtiolle/
10.9.2021 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne: VM013:00/2020, VN/819/2020x, 19.8.2021 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ERÄIDEN RAJAT YLITTÄVIEN HYBRIDIJÄRJESTELYIDEN VEROTUKSESTA ANNETUN LAIN JA TULOVEROLAIN 9 JA 10 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyiden verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta (“HE-luonnos”).…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-laeiksi-eraiden-rajat-ylittavien-hybridijarjestelyiden-verotuksesta-annetun-lain-ja-tuloverolain-9-ja-10-%c2%a7n-muuttamisesta/
15.10.2019 Oikeusuutiset

Äänettömien yhtiömiesten osuudet otettiin huomioon arvioitaessa onko yli puolet yhtiön osuuksista vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana

KHO:2019:130 Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Kommandiittiyhtiö – Osuuksien omistajien vaihtuminen – Äänetön yhtiömies – Vastuunalainen yhtiömies – Pääomasijoitustoiminta Kommandiittiyhtiössä oli yksi vastuunalainen yhtiömies ja useita äänettömiä yhtiömiehiä. Vastuunalainen yhtiömies aikoi hankkia kaikki äänettömien yhtiömiesten yhtiöosuudet niin, että yhtiöön jäi vain vastuunalainen yhtiömies. Tuloverolain 122 §:n 1 momentin mukaan elinkeinoyhtymän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/aanettomien-yhtiomiesten-osuudet-otettiin-huomioon-arvioitaessa-onko-yli-puolet-yhtion-osuuksista-vaihtanut-omistajaa-tappiovuoden-aikana/
26.11.2018 Lausunnot

Lausunto rahastojen rahastoa koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 77/2018 Lausuntopyyntönne: VM134:00/2018, 9.11.2018 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI TULOVEROLAIN 9 §:N MUUTTAMISESTA RAHASTOJEN RAHASTOJA KOSKIEN Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta rahastojen rahastoja koskien (VM134:00/2018). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yhteenveto Asianajajaliitto pitää tuloverolain (”TVL”) 9 §:n muuttamista tarpeellisena, sillä voimassa oleva lainsäännös…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/lausunto-rahastojen-rahastoa-koskevasta-he-luonnoksesta/
5.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa

Dnro 61/2016 Lausuntopyyntönne: A212/200/2016, 2.12.2016 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI “SAAMISTEN ARVONALENEMISTEN VÄHENNYSKELPOISUUS ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA” Verohallinnon Yritysverotusyksikkö on 2.12.2016 pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi “Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa”. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan on hyvä, että Verohallinto antaa ohjeistusta saamisten arvonalenemisten verokohteluun liittyen. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-saamisten-arvonalenemisten-vahennyskelpoisuus-elinkeinotulon-verotuksessa/
18.9.2015 Oikeusuutiset

OM: Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta Tarkoituksena on edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa. Henkilöyhtiöitä ovat kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa voitaisiin yhtiömiehiä sitovasti määrätä yli 10 vuoden yhtiökaudesta tietyissä tapauksissa. Tämä helpottaisi henkilöyhtiöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/om-henkiloyhtioiden-toimintaan-esitetaan-helpotuksia/