Generic filters
Exact matches only
19.2.2024 Oikeusuutiset

Naisiin kohdistuvan väkivallan etenemistä rikosprosessissa selvitetty

Tilastokeskus selvitti oikeusministeriön tilauksesta naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten etenemistä poliisilta tuomioistuimeen vuosina 2009–2022. Vastaavaa laajaa tilastoselvitystä ei ole Suomessa aiemmin tehty. Suurimmat muutokset aikavälillä 2009–2022 tapahtuivat vuonna 2011, kun lähisuhteessa tapahtuneet lievät pahoinpitelyt tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Syyttäjälle ilmoitettiin tapauksista vakaasti, mutta asianomistajan perumien rikosilmoitusten sekä rangaistuksen vaatimatta jättämisten määrä laski.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/naisiin-kohdistuvan-vakivallan-etenemista-rikosprosessissa-selvitetty/
26.10.2016 Oikeusuutiset

Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta johti tavallista ankarampaan rangaistukseen pahoinpitelyistä

VaaHO:2016:7 Rangaistuksen määrääminen Istanbulin sopimus Pahoinpitely Perheväkivalta Hovioikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon, että pahoinpitelyt, laittomat uhkaukset ja kotirauhan rikkominen oli kohdistunut silloiseen naisystävään, rikokset oli tehty toistuvasti ja yksi teko oli tehty käyttäen asetta. *** Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (ns. Istanbulin sopimus) on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/istanbulin-sopimus-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta-johti-tavallista-ankarampaan-rangaistukseen-pahoinpitelyista/
5.3.2014 Oikeusuutiset

Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Tutkimuksesta ilmenee, että Suomi on naisille yksi Euroopan väkivaltaisimpia maita Pohjoismaat Suomi, Ruotsi ja Tanska olivat väkivallan yleisyyttä mitattaessa melko samalla tasolla, noin 30 prosenttia naisista oli kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden keskiarvo tässä suhteessa oli 22 prosenttia. – Kaikki tutkimukset osoittavat, että naisiin kohdistuva…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/euroopan-unionin-perusoikeusvirasto-tutkimus-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta/
2.4.2013 Oikeusuutiset

EIT: Toimimattomuus perheväkivaltatapuksessa muodosti EIS 3 artiklan loukkauksen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt varsin selväksi, että perheväkivaltatapauksiin tulee suhtautua vakavasti. Se katsoi Liettuaa koskevassa tuomiossaan, että viranomaisten passiivisuus syytetoimiin ryhtymisessä muodosti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan loukkauksen (kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto). EIT:n lehdistötiedotteesta: The Court noted that Ms Valiulienė had addressed the city district court as early as…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/eit-toimimattomuus-perhevakivaltatapuksessa-muodosti-eis-3-artiklan-loukkauksen/
9.12.2021 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko painottaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja yhdenvertaisuuden vahvistamista

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko painottaa toimintaa yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi. Suomi torjuu pyrkimykset heikentää ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Valtioneuvosto hyväksyi 9. joulukuuta 2021 valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon. Selonteko linjaa Suomen kansainvälistä ihmisoikeustoimintaa ja ohjaa yhdessä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusohjelman kanssa toimintaa kansallisella ja EU-tasolla. Selonteon ohjausvaikutus on useampivuotinen; ihmisoikeuspoliittisia selontekoja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/valtioneuvoston-ihmisoikeuspoliittinen-selonteko-painottaa-ihmisoikeuksien-yleismaailmallisuutta-ja-yhdenvertaisuuden-vahvistamista/
3.4.2021 Oikeusuutiset

Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) täytäntöönpanosta. Komitea pitää myönteisenä useita Suomessa toteutettuja lainsäädännöllisiä toimia ja politiikkatoimia, kuten yhdenvertaisuuslain uudistusta, tasa-arvolain muutoksia, syyttäjälaitoksesta annettua lakia, kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmia, ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa sekä Suomen romanipoliittista ohjelmaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/suomelle-suosituksia-kansalaisoikeuksien-ja-poliittisten-oikeuksien-toteutumisesta/
30.6.2015 Oikeusuutiset

Ihmisoikeusliitto: Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosiraportti julkaistu

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n vuosiraportti peräänkuuluttaa laillisten maahantulokeinojen lisäämistä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille FRA:n mukaan Välimereltä pelastettujen tai pidätettyjen määrä on nelinkertaistunut samalla kun siirtolaisten kohtelu joidenkin jäsenmaiden rajoilla on muuttunut huonommaksi. Raportissaan perusoikeusvirasto nostaa esille myös etnisten vähemmistöjen kohtaaman syrjinnän Euroopassa. Syrjintä näkyy niin työllistymisessä, koulutuksessa kuin asumisessakin.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/ihmisoikeusliitto-euroopan-unionin-perusoikeusviraston-fra-vuosiraportti-julkaistu/
8.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Toimikunta esittää ratkaisuja rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämiseksi

Oikeusministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettama uhripoliittinen toimikunta esittää loppuraportissaan, miten rikoksen uhrien tukipalvelut tulisi jatkossa järjestää Toimikunta katsoo, että ratkaisulla saavutetaan EU:n uhridirektiivin ja Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen yleissopimuksen (ns. Istanbulin sopimus) edellyttämä rikoksen uhrin tukipalvelujen vähimmäistaso. Näiden kansainvälisten velvoitteiden myötä osa rikoksen uhrien tukipalveluista muuttuu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-toimikunta-esittaa-ratkaisuja-rikoksen-uhrien-tukipalveluiden-jarjestamiseksi/
25.5.2023 Oikeusuutiset

Kunniaväkivallan uhka oikeutti naisen ja hänen lapsensa saamaan turvapaikkan

KHO:2023:47 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uhkaa koskeva arvio – Ajantasainen maatieto – Tšetšenia – Kunniaväkivalta – Eronnut nainen ja lapsi Tšetšeniasta kotoisin oleva Venäjän kansalainen oli lapsensa kanssa hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua, koska hän pelkäsi itse tai lapsensa joutuvan palaamaan entisen puolisonsa luokse. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus olivat pitäneet muutoksenhakijan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/kunniavakivallan-uhka-oikeutti-naisen-ja-hanen-alpasensa-saamaan-turvapaikkan/
26.12.2021 Oikeusuutiset

Vuoden 2022 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Ulosoton suojaosuuksiin ja velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin indeksikorotus Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrää sekä velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaa rahamäärää korotetaan 1.1.2022 alkaen. Tiedote 25.11.2021 Kuluttajansuojalakiin parannuksia Kuluttajansuojalaki muuttuu ensi vuoden alussa. Muutosten taustalla olevien direktiivien tavoitteena on helpottaa tavaroiden sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen ostamista…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vuoden-2022-alusta-voimaan-tulevia-muutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/