Generic filters
Exact matches only
23.12.2022 Oikeusuutiset

Virheellinen veron palauttamiseen johtava ilmoitus ei voi aiheuttaa myöhästymismaksun määräämistä

KHO:2022:149 Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely – Myöhästymismaksu – Arvonlisävero – Veroilmoituksen virheen korjaaminen – Oikaisuilmoitus – Palautettava vero – Säännöksen täsmällisyys Yhtiö oli antanut verokaudelta 6/2018 arvonlisäveron veroilmoituksen, jossa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 111 395 euroa. Tämän jälkeen yhtiön antamassa ensimmäisessä oikaisuilmoituksessa palautukseen oikeuttavaksi arvonlisäveron määräksi oli ilmoitettu 1…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/virheellinen-veron-palauttamiseen-johtavaa-ilmoitus-ei-voi-aiheuttaa-myohastymismaksun-maaraamista/
29.4.2022 Lausunnot

Lausunto kaupparekisteri- ja elinkeinolain kokonaisuudistuksesta

Lausuntonne yleisesti esityksestä Suomen Asianajajaliitto kannattaa nykyisten kaupparekisteri- ja elinkeinolakien kokonaisuudistusta, jotta kummastakin laista saadaan selkeä ja ymmärrettävä kokonaisuus. Kaupparekisteritietojen luotettavuuden ja rekisteröintien tehokkuuden lisääminen ovat molemmat hyviä tavoitteita, joiden osalta joiltain osin joudutaan tekemään punnintaa siitä, kumpaa painotetaan enemmän. Asianajajaliitto kiinnittää huomiota seuraaviin yksittäisiin seikkoihin ehdotuksessa: Kaupparekisterilakiehdotuksen 14 §…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausunto-kaupparekisteri-ja-elinkeinolain-kokonaisuudistuksesta/
13.1.2022 Lausunnot

Lausunto pöytälaatikkoyhtiöitä koskevasta direktiiviehdotuksesta

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VN/34071/2021 VM187:00/2021 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI koskien pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin (EU) 2011/16 muuttamisesta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Neuvoston direktiiviksi koskien pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäytön estämistä verotuksessa sekä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin (EU) 2011/16 muuttamisesta (jäljempänä ”Direktiiviehdotus”).…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-poytalaatikkoyhtioita-koskevasta-direktiiviehdotuksesta/
10.1.2022 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi monikansallisten konsernien globaalin verotuksen vähimmäistason varmistamisessa unionissa

Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne VN/33613/2021 VM186:00/2021 LAUSUNTO EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI MONIKANSALLISTEN KONSERNIEN GLOBAALIN VEROTUKSEN VÄHIMMÄISTASON VARMISTAMISESTA UNIONISSA  Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta Neuvoston direktiiviksi monikansallisten konsernien globaalin verotuksen vähimmäistason varmistamisesta unionissa (jäljempänä ”Direktiiviehdotus”). Asianajajaliitto pitää Direktiiviehdotusta ja globaalia verotuksen vähimmäistason varmistamista Suomen kannalta yleisesti ottaen kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-ehdotuksesta-neuvoston-direktiiviksi-monikansallisten-konsernien-globaalin-verotuksen-vahimmaistason-varmistamisessa-unionissa/
13.10.2020 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon päätöksestä perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Verohallinnolle Lausuntopyyntönne VH/6511/00.01.00/2020, VH/6484/00.01.00/2020, VH/6487/00.01.00/2020, VH/6485/00.01.00/2020 LAUSUNTO LUONNOKSISTA VEROHALLINNON PÄÄTÖKSEKSI PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUSTA VARTEN ANNETTAVISTA TIEDOISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ KANNANOTOISTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksista Verohallinnon päätöksestä perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista (“Verohallinnon päätös”) sekä siihen liittyvistä kannanotoista Omistajattoman tilan testamentti perintöverotuksessa (“Kannanotto omistajattoman tilan testamentista”,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/lausunto-verohallinnon-paatoksesta-perinto-ja-lahjaverotusta-varten-annettavista-tiedoista/
17.5.2016 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta vaatimuksen yliopiston kirjaston myöhästymismaksun poistamisesta

Itä-Suomen HAO: Yliopiston kirjasto – Myöhästymismaksu – Hallintopäätös – Julkisoikeudellinen asia – Yksityisoikeudellinen sopimus Valittajalle oli kertynyt Itä-Suomen yliopiston kirjastossa myöhästymismaksua hänellä lainassa olleiden teosten laina-ajan ylittymisen johdosta. Valittaja oli pyytänyt Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaa ja kielteisen vastauksen saatuaan Itä-Suomen yliopiston hallintojohtajaa kohtuullistamaan myöhästymismaksua suhteellisuus- ja kohtuullisuusperiaatteisin vedoten. Vaatimukseen oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/hallinto-oikeus-jatti-toimivaltaansa-kuulumattomana-tutkimatta-vaatimuksen-yliopiston-kirjaston-myohastymismaksun-poistamisesta/