Generic filters
Exact matches only
14.6.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta mm. luottolaitosten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2018    Lausuntopyyntönne: VM033:00/2018, 7.5.2018   LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LUOTTOLAITOSTEN JA ERÄIDEN SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN VELKOJIEN MAKSUNSAANTIJÄRJESTYSTÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta ja esittää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-he-luonnoksesta-mm-luottolaitosten-velkojien-maksunsaantijarjestysta-koskevaksi-lainsaadannoksi/
30.7.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö VN/13467/2019 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainministeriö on varannut mahdollisuuden lausua ministeriön luonnoksesta hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa: TAUSTAA                                                  Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankeista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-laiksi-kiinnitysluottopankeista-ja-katetuista-joukkolainoista-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/
7.10.2016 Oikeusuutiset

Maataloustuet kuuluivat maatalousyrityksen yrityskiinnityksen piiriin

KKO:2016:64 Ulosottokaari – Ulosmittaus Yrityskiinnitys Maksunsaantijärjestys A:lle tuleva tilatuki, luonnonhaittakorvaus (Lfa) ja ympäristötuki oli lainvoimaisesti ulosmitattu ensimmäisen kerran 28.11.2011. Kyseisten maataloustukien maksajana kunnan maataloustoimisto oli 1.12.2011 suorittanut ulosottomiehelle tukien määrän. Maksuhetkellä maataloustukien myöntämisestä A:lle ei ollut vielä tehty muutoksenhakukelpoista päätöstä. A:n irtaimeen omaisuuteen oli vahvistettu yrityskiinnitys ja kiinnitetty haltijavelkakirja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/maataloustuet-kuuluivat-maatalousyrityksen-yrityskiinnityksen-piiriin/