Generic filters
Exact matches only
7.5.2024 Lausunnot

Lausunto HE:stä eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-22   Lausuntopyyntönne: VN/23941/2023, 27.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKOSLAIN 2 C LUVUN 5 §:N JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta. …

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-hesta-eduskunnalle-laeiksi-rikoslain-2-c-luvun-5-%c2%a7n-ja-henkilotietojen-kasittelysta-rikosseuraamuslaitoksessa-annetun-lain-muuttamisesta/
16.2.2022 Oikeusuutiset

KKO: Kaksi vuotta ehdotonta vankeutta kymmenistä kiristysrikoksista

KKO:2022:7 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valinta – Kiristys A:n syyksi oli luettu noin kolmen vuoden aikana tehdyt, eri asianomistajiin kohdistuneet 41 kiristystä ja 37 kiristyksen yritystä, joiden tekotapa oli samankaltainen. A oli saatuaan seuranhakupalstan välityksellä yhteyden asianomistajaan esiintynyt ensin nuorena tyttönä lähettäen asianomistajalle viestejä sekä valokuvia ja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kko-kaksi-vuotta-ehdotonta-vankeutta-kymmenista-kiristysrikoksista/
16.12.2021 Oikeusuutiset

Psykoterapiakeskus Vastaamolle 608 000 euron seuraamusmaksu tietosuojarikkomuksista

Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt Psykoterapiakeskus Vastaamolle hallinnollisen seuraamusmaksun yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten rikkomisesta. Vastaamo on laiminlyönyt henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn sekä tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Puutteita havaittiin myös osoitusvelvollisuuden mukaisen dokumentaation laatimisessa. Psykoterapiakeskus Vastaamo ilmoitti tietosuojavaltuutetulle potilastietokantaan kohdistuneesta hyökkäyksestä syyskuussa 2020. Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi lokakuussa 2020 Vastaamon ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti asiakkaille, joiden henkilötietoja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/psykoterapiakeskus-vastaamolle-608-000-euron-seuraamusmaksu-tietosuojarikkomuksista/
8.10.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus palautti kiristyksen avunantoon syllistyneen lupalakimiehen toimiluvan

Helsingin hovioikeus antoi 8.10.2021 päätöksen lupalakimiehen valitukseen, jossa tämä vaati kumottavaksi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätöksen, jolla hänen toimilupansa oli peruutettu. Juristille oli myönnetty 4.12.2013 lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Turun hovioikeus on 28.2.2020 tuominnut hänet sittemmin lainvoiman saaneella tuomiolla avunannosta kiristykseen 50 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Lautakunta totesi päätöksessään, että lakimiehen oli rikoksella…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/hovioikeus-palautti-kiristyksen-avunantoon-syllistyneen-lupalakimiehen-toimiluvan/
30.3.2020

Koronavirus ja oikeudenkäynnit

Viranomaisten ja yritysten viestiessä koronaviruksen aiheuttamista muutoksista ja rajoituksista toiminnoissaan on tuomioistuinten viestintä joutunut koetukselle. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaamiseksi on lähdetty siitä, että jokainen tuomioistuin ja itse asiassa jokainen tuomari päättää miten reagoi koronaviruksen tuomaan uhkaan ja viranomaisten pyrkimykseen vähentää väestön ihmiskontaktit minimiin. Näyttää myös siltä, että vuoden alussa toimintansa aloittanut…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/koronavirus-ja-oikeudenkaynnit/
26.2.2018 Lausunnot

Lausunto korkovähennysrajoitusta koskevasta HE-luonnoksesta

Dnro 04/2018   Lausuntopyyntönne: VM169:00/2017; VM/2394/03.01.00/2017, 19.1.2018 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN, TULOVEROLAIN JA MAATILATALOUDEN TULOVEROLAIN MUUTTAMISEKSI   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta korkovähennysrajoitussäännösten muuttamiseksi.   1 Yhteenveto Korkomenojen vähennyskelpoisuutta Suomessa on rajoitettu EVL 18 a §:ssä olevalla säännöksellä, jota on sovellettu verovuodesta 2014…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lausunto-korkovahennysrajoitusta-koskevasta-he-luonnoksesta/
1.9.2014 Oikeusuutiset

Ruotsissa Svean hovioikeus antoi tuomion eräässä Ruotsin kautta aikain suurimassa rikosjutussa

Svean hovioikeus (Svea hovrätt) on katsonut, että Södertäljessä oli olemassa rikollisverkosto, joka harjoitti mm. laitonta uhkapeliä, väkivaltaista velanperintää ja kiristystä. Verkoston johtaja tuomittiin mm. yllytyksestä kolmeen murhaan sekä muista rikoksista elinkautiseen. Juttu oli poikkeuksellinen, koska käräjäoikeuskäsittelyn päätteeksi ilmeni, että yksi lautamiehistä oli ollut esteellinen. Hovioikeus kumosi tuomion ja palautti jutun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/ruotsissa-svean-hovioikeus-antoi-tuomion-eraassa-ruotsin-kautta-aikain-suurimassa-rikosjutussa/
22.7.2014 Oikeusuutiset

Yle: Enää harva turvapaikan saanut lapsi saa perheensä Suomeen

Perheenyhdistämisen ehtoja on viime vuosina tiukennettu, ja hakemusten määrä on puolittunut Harva alaikäinen turvapaikanhakija saa enää perheenjäseniään Suomeen. Vuonna 2013 oleskeluluvan Suomesta sai vain yksi kansainvälistä suojelua saaneen huoltaja ja tammi-kesäkuussa 2014 viisi. Perheenyhdistämisen ehtoja on kiristetty viime vuosina, ja perheenyhdistämishakemusten määrä on puolittunut. Kun vuonna 2011 oleskelulupahakemuksia perhesiteen perusteella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/yle-enaa-harva-turvapaikan-saanut-lapsi-saa-perheensa-suomeen/